14.000e lid Koninklijke Metaalunie ingeschreven

213

Met de overhandiging door MKB-Nederland directeur Leendert-Jan Visser van een speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde plaquette aan Gert-Jan en Denise van Wieren, directeuren/eigenaren van AW Machinery, is dit bedrijf officieel ingeschreven als 14.000e Metaalunielid. Visser was samen met Metaalunievoorzitter Fried Kaanen en Metaaluniedirecteur Beleid Jos Kleiboer op werkbezoek bij het Emmeloords bedrijf om deze mijlpaal een feestelijk tintje te geven.

AW Machinery ontwikkelt en produceert diverse machines en onderdelen voor de reinigings-/ afvalsector, zoals putliften, was- en zuigunits en hulpstukken ten behoeve van ondergrondse afvalcontainers. Daarnaast ontwikkelt en bouwt het bedrijf voertuigen op voor diverse doeleinden, zoals wagens voor afvalinzameling, vervoer van containers of wagens met een autolaadkraan. Het bedrijf bestaat op 15 maart 12,5 jaar en heeft onlangs een nieuw pand in gebruik genomen.

Moeilijke tijden
Het bereiken van deze mijlpaal is niet vanzelf gegaan. Tot 2008 groeide het ledenaantal van Metaalunie steeds sneller. In 1999 werd het aantal van tienduizend leden bereikt. De groei zette zich de volgende jaren gestaag voort en resulteerde in 2008 met het inschrijven van Feyecon uit Weesp als dertienduizendste lid. Vervolgens kwam Nederland in de greep van een uitzonderlijk diepe en langdurende economische crisis en was stabilisatie van het ledenaantal dé grote uitdaging. Dat lukte zeer naar behoren. De Metaalunieleden hielden, ondanks de moeilijke tijden niet alleen het hoofd boven water, maar deden dat ook nog eens met behoud van, veruit het grootste deel van, de medewerkers.

Positief
Inmiddels staat het MKB-metaal er weer goed voor en dat heeft nu ook zijn weerslag op het ledenaantal van Metaalunie. Samen hebben de 14.000 Metaalunieleden inmiddels 170.000 mensen in dienst en genereren ze een gezamenlijke omzet van 30 miljard euro. Van ‘ruim 13.000 leden’ naar nu dus 14.000 is dus vooral een positieve afspiegeling van hoe het MKB-metaal er voor staat.

Facebook Comments