Importheffing staal VS raakt metallurgische industrie hard

1037

Als de door president Trump aangekondigde importheffingen op staal en aluminium deze week inderdaad van kracht worden, heeft dat negatieve gevolgen voor de Nederlandse metallurgische industrie. FME en VNMI betreuren dit besluit en roepen de Nederlandse en EU-politiek met klem op tot actie.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Dit is een ordinaire protectionistische maatregel die ik ten zeerste afkeur. We hebben het hier over een heffing op staal voor bijvoorbeeld groenteblikken, een maatregel zogenaamd om de nationale veiligheid in de VS te garanderen. Dat is absurd. Onze staal- en aluminiumindustrie behoort tot de beste en schoonste van de wereld.”

Hoogwaardig staal
Volgens Dezentjé Hamming moet voorkomen worden dat president Trump zijn handtekening onder het voorstel voor importheffingen plaatst. “We zijn een klein land met een enorm grote staalindustrie die hoogwaardige producten aan onder andere Amerika levert. We dumpen dat niet zoals wel wordt gesuggereerd. Deze maatregel moet van tafel, dat lijkt me duidelijk. Mijn dringende oproep aan het Nederlandse kabinet en de Europese Unie is om direct in actie te komen. Ofwel deze regel wordt tegengehouden of er komt een uitzondering voor staalproducenten uit Europa.”

Negatieve impact industrie
Naast de EU vormen de VS de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse staal- en aluminiumindustrie. Dat is een groeiende exportmarkt bovendien. Het gaat daarbij om hoogwaardige staal- en aluminiumproducten, die bestand zijn tegen bijvoorbeeld hoge temperaturen en hoge druk, in onder andere de automobiel- en vliegtuigindustrie. Het Amerikaanse beleidsvoornemen heeft negatieve gevolgen op de korte en langere termijn. Op korte termijn wordt de Nederlandse exportpositie geschaad. Op de langere termijn kunnen de handelsblokken EU en China komen met handelsbeperkingen, waardoor de inkoop van grondstoffen voor de Nederlandse industrie duurder wordt en de EU-markt overspoeld wordt met Aziatisch staal en aluminium.

Analyse wereldhandel
Ondertussen heeft ABN AMRO een nieuwe analyse gemaakt van de wereldhandel. Hierin wordt ook ingegaan op het toenemend handelsprotectionisme vanuit de VS, momenteel een ‘hot topic’ (ook op financiële markten).

De volgende punten worden in het rapport behandeld:

  • Protectionisme rukt op, nu de VS handelsretoriek omzet in daden
  • De wereldhandel groeide in 2017 eindelijk weer eens sneller dan de wereldeconomie,
  • … al wijzen verschillende indicatoren erop dat de piek al achter ons ligt
  • Nadat structurele factoren in 2012-16 de wereldhandelsgroei drukten
  • … is het recente herstel vooral conjunctureel van aard
  • We verwachten dat de wereldhandelsgroei dit jaar circa 4,5% blijft, maar risico’s nemen toe.

Lees hier de nieuwe analyse van de wereldhandel van ABN AMRO.

Facebook Comments