Laagterecord aantal faillissementen in de industrie

185

In 2017 zijn slechts 275 bedrijven in de Nederlandse industrie failliet gegaan, waarvan 20 procent uit de metaalproductenindustrie. ABN AMRO verwacht dit jaar een verdere daling.

Het economisch bureau van ABN AMRO stelt in haar Update faillissementen dat het aantal faillissementen in het Nedelrandse bedrijfsleven op weg is naar de bodem. Dit geldt ook voor de industrie. De wereldeconomie wint aan kracht en daar profiteert de Nederlandse industrie van. De sector draait op volle toeren en dat is terug te zien in het aantal faillissementen: een laagterecord eind 2017. Het totaal aantal faillissementen is in 2017 afgenomen met 25 procent. Slechts 275 bedrijven gingen failliet in 2017, waarvan 20 procent uit de metaalproductenindustrie. Daarmee ligt het aantal faillissementen ruim onder het piekniveau van de eerste helft van 2013. In 2017 nam het aantal bedrijven in de industrie toe met 3 procent, waarbij het aantal eenmanszaken iets sterker toenam (4 procent). Dit verschil in groeitempo is al langer gaande in de industrie. Vanwege de hoge kapitaalintensiteit van de industrie ligt het aantal eenmanszaken relatief lager.

Faillissementsgraad ligt relatief hoog
De faillissementsgraad in de industrie ligt hoger dan die van alle sectoren. In de crisis lag het niveau zelfs een factor 2,5 hoger. Dat komt doordat de industrie een sterk conjunctuurgevoelige sector is en dan ligt het aantal faillissementen bij een economische neergang doorgaans hoger. Economisch herstel zorgt nu voor de daling.

Gezien de goede economische vooruitzichten voor 2018 verwacht ABN AMRO een verdere daling van het aantal faillissementen in de industrie tot 10%. De orderportefeuilles zijn begin 2018 goed gevuld en er zit nog voor veel maanden werk in de boeken. De grootste risico’s voor een toename van faillissementen zijn: protectionisme, Brexit en een escalatie van geopolitieke spanningen.

Lees hier de Update Faillissementen van ABN AMRO.

Facebook Comments