MKB-Metaal positiever over investeringen

0
542

Relatief veel metaalbedrijven hebben hun verkoopprijzen in het eerste kwartaal van 2017 verhoogd en de investeringsverwachtingen zijn in vergelijking met de afgelopen acht jaar positief. Dit blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer van het MKB-metaal.

Het MKB-metaal laat na het eerste kwartaal van 2017, met dank aan een verbeterde binnen- en buitenlandse orderpositie, wederom verbetering zien. De realisatie over het eerste kwartaal van 2017, de positieve waardering en de verwachtingen voor het tweede kwartaal nemen verder toe.

Verkoopprijzen
Na een aantal kwartalen op rij waarin er net iets meer bedrijven waren die hun verkoopprijzen verhoogden, dan bedrijven die hun verkoopprijzen verlaagden, heeft in het eerste kwartaal van 2017 bijna 30% van de deelnemers hun verkoopprijzen verhoogd. Deze prijsverhoging zal deels het gevolg zijn van het aantrekken van de vraag, maar is ook zeker een compensatie voor de gestegen inkoopprijzen. Uit recent onderzoek van de Nevi blijkt dat de prijzen van grondstoffen, halffabricaten en componenten sterk oplopen als gevolg van beperkte leveringscapaciteit door leveranciers.

Investeringen in het machinepark
Sinds 2008 is de investeringsverwachting negatief. Dat wil zeggen dat er meer bedrijven zijn die aangeven minder te gaan investeren in hun machinepark, dan dat er bedrijven zijn die verwachten meer te gaan investeren. In de afgelopen jaren nam het aantal bedrijven dat verwachtte meer te gaan investeren geleidelijk toe. In het derde kwartaal van 2016 leek deze trend in negatieve zin hard te worden doorbroken. Maar het herstel van de positieve trend lijkt in de maak. Voor het eerst in acht jaar geven nagenoeg evenveel ondernemers aan meer te gaan investeren, als er ondernemers zijn die zeggen minder te gaan investeren.

Arbeidsmarkt
Bij de respondenten werken gemiddeld 17 vaste medewerkers en 1,7 flexibele krachten. Net als in het afgelopen kwartaal werken er bij een op de vijf bedrijven meer medewerkers dan in het kwartaal daarvoor. Bij een op de tien bedrijven werken juist minder mensen in vaste dienst. Wederom groeide ook het aantal bedrijven met meer flexibele krachten. De groei hiervan was echter kleiner dan de groei van het vaste personeel. Dat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt, geldt ook voor het MKB-metaal. Op dit moment heeft 36% van de deelnemers tenminste een vacature openstaan. Gemiddeld hebben deze bedrijven 2,3 vacatures.

Bedrijfsresultaat
Ondanks de overwegend positieve beoordeling van de orderportefeuille is per saldo het bedrijfsresultaat maar weinig toegenomen, bij 31% een toename bij 16% een afname. Op de vraag hoe het bedrijfsresultaat wordt gewaardeerd zijn de reacties over alle sectoren redelijk hetzelfde. 55% van de bedrijven waardeert het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal positief, terwijl 5% deze als negatief kwalificeert. De positieve reacties over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat nemen gestaag toe. 40% van de deelnemers verwacht een toename, terwijl bijna 10% een afname verwacht. Na een lichte teruggang van de winstgevendheid onder de respondenten in de afgelopen twee edities van de Economische Barometer is deze in het eerste kwartaal van 2017 weer iets toegenomen. 69% van de bedrijven geeft aan winst te maken, 7% verlies en 24% zegt break even te draaien.

www.Metaalunie.nl

GEEN REACTIES

Nieuw op MetaalPlein