Nettolonen iets omhoog

1656

Het nettoloon van de werknemers in de sector metaal en techniek gaat dit jaar iets omhoog. Werknemers met het minimumloon krijgen maandelijks 5 euro meer bijgeschreven, modaal gaat er 6 euro op vooruit en twee keer modaal 11 euro.

Dit blijkt uit berekeningen die HR- en salarisdienstverlener ADP uitvoerde op basis van de belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen van 2018. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Iets minder dan gemiddeld
De loonstijging in de metaal en techniek blijft iets achter bij het gemiddelde. ADP rekende ujt dat bijna iedere werknemer er in 2018 in nettoloon iets op vooruit gaat. Doordat zij in 2018 minder belasting betalen, ontvangen werknemers met een minimum (1.578 euro) of modaal (2.894 euro) salaris maandelijks netto 7 euro meer op hun bankrekening. Mensen die anderhalf keer modaal verdienen, zien vanaf januari bijna 8 euro meer onderaan de salarisstrook staan. Onder meer door een verlaging van het toptarief stijgen de nettolonen bij hogere inkomens het meest. Bij medewerkers die twee keer modaal verdienen, stijgt het nettoloon met 16 euro per maand. In het algemene beeld zijn medewerkers die tussen de 1.000 en 1.500 euro bruto per maand verdienen de enige die er in salaris op achteruit gaan. Dit zijn bijvoorbeeld parttimers.

De netto achteruitgang bij lagere inkomens komt omdat bij deze lonen de arbeidskorting niet volledig te gelde wordt gemaakt. Iemand met een bruto maandloon van 1.500 euro ontvangt volgens het algemene beeld per maand netto 4 euro minder. In de andere sectoren werkt dit effect langer door (tot 1.750 euro en hoger) vanwege de invloed van de (aftrekbare) pensioenpremie. Alle werknemers die tussen de 1.250 euro en 1.750 euro bruto per maand verdienen, moeten er daarom goed op letten dat ze na 2018 het verschil via hun aangifte inkomstenbelasting terugvragen bij de Belastingdienst.

Ga hier naar de rekentool om uw eigen loonstijging te berekenen.

Facebook Comments