Nieuw cao-conflict Metaal en Techniek dreigt

0
1031

Na vier onderhandelingsronden over een nieuwe cao Metaal en Techniek, is er nog geen zicht op toenadering tussen werkgevers en werknemers. “We denderen, net als in 2013 en 2015, naar een conflict”, stelt FNV Metaal. Het overleg wordt op 20 april voortgezet, maar voor en na Pasen voert de bond al op verschillende plaatsen actie.

De vierde onderhandelingsdag op 12 april kwam moeizaam op gang. Naar aanleiding van het pleidooi van de voorzitters van een aantal  brancheorganisaties in de Telegraaf voor een beter functionerend ontslagrecht, werd uitgebreid gediscussieerd hoe dit zich verhoudt tot de onderhandelingen over een nieuwe cao. FNV Metaal is tegen aantasting van ontslagbescherming. Het voorstel dat werkgevers hierover in de pers deden, is voor de bond volstrekt onaanvaardbaar. Werkgevers stellen daarentegen dat hun pleidooi er juist op is gericht om de ‘vliegangst’  om vast personeel aan te nemen, weg te nemen. Pas na een stevige discussie werd besloten de onderhandelingen voort te zetten.

Aanpassing jeugdtabellen
Allereerst is gesproken over het voorstel van werkgevers voor aanpassing van de jeugdtabellen. In deze voorstellen wordt de door de overheid vastgestelde aanpassing van de minimum jeugdlonen gecombineerd met een modernere indeling van de onderwijskwalificaties. Als reactie op het voorstel van werkgevers hebben de vakbonden een concreet tegenvoorstel neergelegd. Werkgevers gaan de effecten hiervan doorrekenen en komen daar later op terug.

Oudere medewerkers
Werkgevers houden vast aan de voorstellen om de regelingen voor oudere medewerkers aan te passen. De voorstellen van de vakbonden over arbeidstijden en beperking van flex noemen zij ‘onverantwoord en te duur’.

De vakbonden willen op dat punt nog niet wijken. Zij hebben het gevoel nog steeds met lege handen te staan, terwijl de economie aantrekt en het tekort aan technisch personeel groeit. De grieven van de bonden: het woord ‘loonsverhoging’ komt in het woordenboek van de werkgevers niet voor; het Generatiepact willen ze alléén voor rekening van de werknemers; ze houden vast aan verslechteringen voor oudere werknemers; ze bieden jongeren géén vaste banen; ze willen werknemers nog makkelijker ontslaan: ze willen geen afspraken maken over reis- en werktijden en beperking van te hoge werkdruk; ze doen niets aan de doorgeschoten flex.

Volgende stap
“We zijn het zat”, zegt FNV Metaal. “Op 20 april doen we een laatste poging om er uit te komen. Het wordt voor de werkgevers kiezen of delen. Of er komt een schitterende cao óf er komt een breuk aan de onderhandelingstafel. Wanneer werkgevers niet willen toegeven en blijven bij verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden tijdens de vijfde onderhandeling op 20 april zit er niets anders op dan tot acties over te gaan.”

Op 1 mei loopt de huidige cao af.

GEEN REACTIES

Nieuw op MetaalPlein