Smart Planning ten behoeve van Smart Industry

247

Een tool die prima aansluit bij het Smart Industry concept is planningssoftware. Limis presenteert daarom de planningssoftware Limis Planner, speciaal voor productiebedrijven.

Limis is specialist in het ontwikkelen en implementeren van Limis Planner, planningssoftware voor productiebedrijven. Het bedrijf uit Enschede helpt ondernemingen die veel werk hebben en moeilijk aan personeel kunnen komen door hen met behulp van planningssoftware efficiënter om te laten gaan met beschikbare capaciteiten en om productieplanning te optimaliseren.
Deze software, speciaal voor productiebedrijven, berekent en visualiseert de optimale productieplanning en biedt zo een oplossing voor de complexe planning in de metaal-, hout- en kunststofindustrie en overige discrete productie in het MKB en MKB+.

Software
Planningssoftware Limis Planner (APS, Advanced Planning & Scheduling) hanteert de zogenaamde push strategie: de productieplanning wordt van bovenaf aangestuurd. De scheduler berekent de optimale planning en bepaalt de starttijden en de juiste volgorde van de stroom van taken om zo een soepele workflow te creëren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de combinaties van man- en machine, vaardigheden, inkoop en voorraad. Ook clusteren op gelijksoortig werk, materiaal, en bijvoorbeeld kleur is een stelregel waarop kan worden gepland. Dit zorgt voor een reductie van bijvoorbeeld omsteltijden. Zo wordt een geoptimaliseerde planning gerealiseerd: de juiste persoon op het juiste moment op de juiste machine met het juiste materiaal en met de juiste gereedschappen.

Automatische uitwisseling van gegevens
De samenwerking met ERP of andere software (bv. CadCAM of nestingsoftware) betekent eenmalige data-invoer. De registratie op de werkvloer en/of op de machine zorgt voor real-time inzicht in uren en aantallen, waardoor ook een real-time inzicht in de status van de planning kan worden gegeven. Tijdig bijsturen maakt de productieplanning flexibel zonder de rust op de werkvloer te verstoren. Een gewijzigde planning verschuift ook alle onderliggende taken en toont of de nieuwe situatie haalbaar is (of het signaleert tijdig nieuwe bottlenecks). Bovendien is het met Limis Planner mogelijk om paperless plannen te realiseren. Een goede productieplanning maakt het mogelijk om sneller en efficiënter te produceren en daarmee de kosten te reduceren.
De behoefte aan inzicht en efficiëntie maakt de vraag naar metingen van de output van de machineproductie groot. Steeds meer machines zijn in staat gerealiseerde productie bij te houden en te communiceren. Op basis van de output (gerealiseerde aantallen) kan Limis Planner daadwerkelijk meten wat de voortgang is en dus aangeven of de productie nog op tijd loopt. De machine stuurt daarvoor de benodigde gegevens naar de planningssoftware.

Limis Planner
De registratie op de werkvloer en/of op de machine zorgt voor real-time inzicht in uren en aantallen, waardoor ook een real-time inzicht in de status van de planning kan worden gegeven.

Onbemande machines
Robots en verspaningsmachines die zijn voorgeprogrammeerd op gereedmeldingen zijn ook door middel van Limis Planner te plannen. Bij de verspanende industrie is dit CadCAM gestuurd en is de medewerker nodig voor het instellen van de machine. Limis Planner is in staat om de lange onbemande taken zo te plannen dat deze ’s nachts lopen.

Facebook Comments