Steeds meer mensen nodig in industrie

0
249

 

De werkgelegenheid in de maakindustrie vertoonde in juli de grootste toename sinds februari 2011. De industrie heeft meer mensen nodig om aan de hogere productievereisten te kunnen voldoen.

Een en ander blijkt uit de maandelijkse inkoopmanagersindex NEVI PMI, die in juli steeg van 58.6 naar 58.9, het hoogste cijfer sinds april 2011. De productie nam aanzienlijk toe bij zowel de consumptiegoederen, halffabricaten als kapitaalgoederen. Deze stijging was een van de grootste in de afgelopen drie en een half jaar, al was deze iets kleiner dan in juni. Voor de nieuwe orders geldt hetzelfde: een forse toename die iets minder groot was dan in de vorige onderzoeksperiode. De export orders namen voor de dertiende maand op rij toe.

Verlenging levertijden
Mede als gevolg van de extra personeelscapaciteit daalde de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk voor de tweede keer in drie maanden, al bleef deze daling gering. De grote vraag leidde er toe dat de producenten direct uit voorraad verkochten. Hierdoor daalde de voorraad eindproducten voor de derde achtereenvolgende maand. De voorraad ingekochte materialen steeg daarentegen voor de elfde maand op rij. De prestatie van leveranciers verslechterde verder: de verlenging van de levertijden was de grootste sinds maart 2011. De gemiddelde inkoopprijzen stegen fors, al was de inflatie het laagst sinds oktober.

Verkooprijzen
De verkoopprijzen stegen in de grootste mate in vier maanden. Toch is er volgens Arjan van Weele, hoogleraar inkoop management TU Eindhoven, sprake van een geringere stijging dan verwacht zou mogen worden. In zijn maandelijkse commentaar op de cijfers zegt hij:  “Hoe kan het dat onze industrie al meer dan 4 jaar groeit? De oorzaak ligt enerzijds in de concurrentie- en innovatiekracht van onze industriële bedrijven. Maar voor een belangrijk deel ook in de lage grondstofprijzen. In een aantrekkende economie neemt de vraag naar grondstoffen toe. Een stijgende vraag vertaalt zich na verloop van tijd in stijgende grondstofprijzen. Dat is nu niet het geval. Integendeel: prijzen van olie, kunststoffen en staal blijven gelijk of dalen zelfs. Hierdoor kunnen verkoopprijsstijgingen beperkt blijven en dat leidt ertoe dat de vraag naar eindproducten niet wordt ontmoedigd.”

Volgens Van Weele is het wel zaak de toelevering van grondstoffen en componenten veilig te stellen, nu hier en daar schaarste optreedt en leveranciers moeite hebben bestelde producten uit te leveren. Dit blijkt onder meer uit de verder verslechterende levertijden index (van 35.9 in juni naar 34.4 in juli). “Maar de industrie staat erop dit moment goed voor en dat zal de komende maanden nog wel even zo blijven.”

 

GEEN REACTIES

Nieuw op MetaalPlein