Wereldhandel in gereedschapsmachines trekt aan in EMO-jaar

626

Na de daling van de wereldmarkt voor gereedschapsmachines in 2016, wordt in het EMO-jaar 2017 (EMO Hannover is van 18 t/m 23 september) weer een groei verwacht.

Als meest vooraanstaande beurs ter wereld voor de metaalbewerking is de EMO de belangrijkste graadmeter voor technische trends en innovaties in de productie. Daarmee zet ze ook aan tot investeringen in gereedschapsmachines, productieoplossingen en ondersteunende dienstverlening.  Onder het motto ‘Connecting systems for intelligent production’ richt de organisator van de EMO, de Vereniging van Duitse Gereedschapsmachinefabrieken (VDW), de aandacht van exposerende bedrijven en bezoekers op digitalisering en netwerken. “Experts verwachten van netwerken een belangrijke toename van productiviteit en concurrentievermogen bij gebruikers in alle branches”, zegt  VDW-directeur Wilfried Schäfer. “Daarmee zou ook een investeringsgolf gepaard kunnen gaan.”

Verbruik gereedschapsmachines trekt weer aan
De wereldmarkt voor gereedschapsmachines had in 2016 volgens de statistiek van de VDW een omvang van 67,7 miljard euro. Dit was een daling van 3 procent. Voor 2017 verwacht het Britse onderzoeksinstituut Oxford Economics een verbetering met een wereldwijde economische groei van 2,6 procent. In 2016 bedroeg de economische groei 2,3 procent. De industriële productie en het verbruik van gereedschapsmachines zullen in 2017 naar verwachting groeien met 3,1 respectievelijk 3,2 procent.
Naar verwachting zal Europa wat het verbruik betreft opnieuw bovenaan komen te staan met een groei van 4,0 procent. Stabiele drijvende krachten zijn nog steeds Italië, Spanje en Frankrijk, de drie grootste nationale markten in Europa. Het verbruik van gereedschapsmachines in Azië zal naar verwachting met circa 3,5 procent stijgen. China is de slechte tijd definitief te boven gekomen zal naar verwachting met 3,9 groeien. Ook wordt verwacht dat de markten in de landen van de ASEAN verder herstellen. In Amerika zal het verbruik van gereedschapsmachines verder stabiliseren. Na een afname in 2016 zal het verbruik in 2017 naar verwachting weer licht groeien met 0,5 procent.

Nederlandse economie groeit weer
De Nederlandse economie is dit jaar weer op snelheid gekomen. De motor is een robuuste binnenlandse vraag en een verbeterd investeringsklimaat. Volgens gegevens van GTAI (Germany Trade and Invest), het Duitse informatiebureau voor de internationale economische ontwikkeling, worden echter duidelijke effecten van de Brexit verwacht. Voor 2017 voorspelt de EU-commissie een groei van 1,7 procent van het bruto binnenlands product. De industriële productie zal naar verwachting eveneens toenemen. Het vertrouwen in de economische ontwikkeling is verstevigd. Daarom rekent de commissie erop dat de investeringen verder zullen toenemen. Voor 2017 verwacht ze een stijging van meer dan 4,4 procent. Daarvan profiteert de machinebouw. De dynamiek gaat uit van export en doorvoer. Maar ook de afzet in de binnenlandse markt neemt toe.

Alle belangrijke leveranciers op EMO
Een belangrijk informatieplatform voor nieuwe oplossingen in de productie en investeringsbeslissingen in verband daarmee, met name ten aanzien van Industrie 4.0, is de EMO Hannover. Alle belangrijke leveranciers voor de Nederlandse industrie zijn hier met een grote deelname vertegenwoordigd. Nederland importeert circa een vijfde meer aan gereedschapsmachines dan het verbruikt. In 2016 waren dat machines met een waarde van 440 miljoen euro. De belangrijkste leverancier is Japan met een aandeel van 28 procent. Een deel van de import uit Japan wordt doorgevoerd naar andere Europese landen. Het hoge percentage is daardoor verklaarbaar.  Andere belangrijke leveranciers van gereedschapsmachines aan Nederland zijn Duitsland met een aandeel van 14 procent, Taiwan, China en Thailand.

Goede naam Duitse fabrikanten
In 2016 exporteerde Duitsland machines, onderdelen en toebehoren met een waarde van circa 190 miljoen euro naar Nederland. Na ettelijke goede jaren was dat een afname van 3 procent. Bijzonder gevraagd waren onderdelen en toebehoren. In 2017 zal de handel tussen de twee landen naar verwachting weer sterk aantrekken, want de bestellingen uit Nederland zijn in 2016 met 67 procent gestegen. “De Duitse fabrikanten van gereedschapsmachines hebben in Nederland een stevige basis. Ze genieten een goede naam wanneer het gaat om speciale oplossingen voor bijzondere toepassingen in de automobielbouw, bij toeleveranciers, in de machinebouw en de elektronische industrie”, vertelt Schäfer.  “We willen echter speciaal ook de vele gebruikers van gereedschapsmachines in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf aanmoedigen zich op de EMO Hannover op de hoogte te stellen van wat de wereld van de metaalbewerking verder nog heeft te bieden.”

Nederlandse fabrikanten sterk concurrerend
Ook voor Nederlandse fabrikanten van productietechniek is het belangrijk om zich sterker te richten op de internationale markt. Dat ze internationaal sterk concurrerend zijn, laat hun wereldmarktpositie zien. Met een volume van 342 miljoen euro staat Nederland in 2016 op plaats 19 van de lijst van landen die gereedschapsmachines produceren. Vanwege de eerder genoemde doorvoer exporteert Nederland ook meer dan het produceert. In de wereldranglijst van exporteurs staat Nederland met een volume van 421 miljoen euro op plaats 15. Volgens de statistieken van de VDW stagneerde de uitvoer in 2016. De belangrijkste exportmarkten zijn Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië en Frankrijk. De leveringen naar Duitsland hadden in 2016 een omvang van circa 87 miljoen euro, een stijging van ongeveer 4 procent. Geëxporteerd werden vooral onderdelen, toebehoren en bewerkingscentra.

Facebook Comments