CAO-overleg opgeschort; stakingen dreigen

0

De kans op stakingen in de kleinmetaal is groter dan dat er op korte termijn een nieuwe CAO komt. Dat zei woordvoerder Jan Berghuis van FNV Bondgenoten gisteravond na afloop van een lange dag van onderhandelingen. Het overleg is opgeschort naar volgende week woensdag.

De vakbonden en de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek (FWM) zaten gisteren om tafel voor de derde onderhandelingsronde, nadat de ronde van vorige week was vervallen, omdat de werkgevers meer tijd nodig hadden voor overleg met hun achterban. Die extra bedenktijd resulteerde er in dat de werkgevers bij aanvang van het overleg hun loonbod verhoogden van 2,5 naar 3,5 procent (in 2 jaar).  Daarna werd nog bijna de hele dag door onderhandeld over onder meer het benoemen van de zaterdag tot een gewone werkdag en het omzetten van bovenwettelijke vakantiedagen in loon.

In de loop van de middag dienden de vakbonden een gezamenlijk voorstel in, waarna het overleg op verzoek van de FWM-delegatie werd geschorst. Na een urenlange schorsing werd er tot laat in de avond dooronderhandeld, echter zonder resultaat. Beide partijen raadplegen nu hun achterban en verschijnen op woensdag 6 april weer aan de onderhandelingstafel.

Lees hier het pamflet van FNV Bondgenoten over de verschillen in standpunten tussen werkgevers en werknemers.

Lees hier de reactie van CNV Vakmensen

Grootmetaal
In de grootmetaal zijn de onderhandelingen moeizaam van start gegaan. De bonden zaten dinsdag voor het eerst om tafel met werkgeversorganisatie FME-CWM voor een nieuwe CAO Metalektro (ruim 140.000 werknemers). Jos Brocken, bestuurder FNV Bondgenoten, werd bepaald niet vrolijk van de voorstellen van werkgeverszijde: “Onder het mom van het verbeteren van de wendbaarheid van bedrijven, proberen de werkgevers alle CAO-afspraken over te laten aan individuele bedrijven. Dat is het einde van de centrale afspraken over de CAO-loonsverhogingen. Vrije tijd zal door werknemers moeten worden teruggekocht van hun werkgever. Dan werk je natuurlijk in de hand dat je als werknemer moet gaan bedelen of je een vakantiedag mag kopen en opnemen. In de praktijk raken mensen overgeleverd aan de welwillendheid van een werkgever.”

FNV Bondgenoten heeft een looneis neergelegd van 2,5 %, tenzij werkgevers aan alle vakbondseisen tegemoet komen, want dan kan een loonsverhoging van minimaal 2% worden afgesproken. Andersom zal de looneis worden verhoogd naar 3% als werkgevers niets willen. Een ander heikel punt is het behoud van goede regelingen voor pensioen en vervroegd uittreden. FNV Bondgenoten wil een aanvalsplan voor de werving van jongeren en de duurzame inzetbaarheid van vaklieden.

De volgende CAO-onderhandelingen op 5 april.