Certificatieschema laserlassen is klaar

0

Het Laser Applicatie Centrum (LAC) en het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) hebben hun certificatieschema laserlassen gereed. Op donderdag 27 oktober presenteren ze het aan de Nederlandse industrie.

Je zal maar als bedrijf een lasproces hebben dat te veel warmte inbrengt, waardoor een dure nabewerking noodzakelijk is en er meer afkeur ontstaat. Zowel het bedrijf als zijn klant willen logischerwijze de kosten verlagen. Na een inventarisatie komt het bedrijf op laserlassen uit. Veel energie gaat er zitten in het voorbereiden van het product en de productie voor laserlassen. Maar als het bedrijf alles voorbereid heeft en een grote kostenverlaging kan realiseren, gooit de klant roet in het eten door het laserlasproces niet te accepteren. Men kent het niet en dus accepteert men het niet. Veel klanten vinden het lastig of onaanvaardbaar dat een laserlas niet gecertificeerd kan worden. Veel bedrijven willen daarom dat een laserlas, net als een conventionele las, kan worden gecertificeerd.

Daarom heeft het LAC samen met het NIL een project opgezet om te komen tot een certificatieschema voor laserlassen. Diverse bedrijven hebben in de projectstuurgroep plaatsgenomen en via M2i is een bedrijvencluster opgericht om de praktische uitvoering te ondersteunen. Er is gestart met het laserlasproces, later volgt het lasercladden.

De tekst van de praktijkrichtlijn laserlassen is gereed. Op basis van deze tekst is een certificatieschema opgezet dat voldoet aan de eisen van de Raad van Accreditatie(RvA). Dit schema is al gevalideerd bij het LAC zelf. Het KIWA heeft zich aangesloten bij dit project en zal als certificerende instelling(CI) voor dit schema gaan optreden.

De praktijkrichtlijn moet goed worden beheerd en de Nederlandse industrie moet geïnformeerd worden. De opgestelde praktijkrichtlijn laserlassen wordt omgezet in een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) zodat ze een nationale status krijgt. Er is een Centraal College van Deskundigen in oprichting en de KIWA gaat de audits uitvoeren. Daarbij zijn ook de voorbereidingen gestart om dit schema onder de RvA te gaan brengen. Verder bestaat de mogelijkheid om de richtlijn te implementeren met ondersteuning van deskundigen van het LAC.

Seminar

Om de Nederlandse industrie en alle betrokken partijen te informeren, zal er donderdagmiddag 27 oktober bij Serbonne Inspiratiepark in Nijverdal een seminar worden georganiseerd. Tijdens dit seminar zal uitleg worden gegeven over de werking van de praktijkrichtlijn en het certificatieschema. Ook zal er een mooie case gepresenteerd worden waaruit de noodzaak van certificering zal blijken. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deelname aan dit kosteloze seminar door een e-mail te sturen aan info@lac-online.nl onder vermelding ‘seminar 27 oktober’.

Lasercladden

Er is ook gestart met de opzet van een certificatieschema voor lasercladden. De eerste actie is het aanvullen van de stuurgroep met bedrijven met belangstelling voor het lasercladden. Ook bedrijven met kennis van het lasercladproces zijn welkom. Aanmelden hiervoor kan eveneens via info@lac-online.nl. De komende tijd zal ook de financiering geregeld worden. De planning is om eind dit jaar inhoudelijk met het traject certificatieschema lasercladden te starten.