Certificering laserlassen op Industrial LaserEvent 2012

0

Tijdens het Industrial LaserEvent (dinsdag 17 april) zal Geri van Krieken een presentatie houden over het certificatieschema laserlassen. Met dit certificatieschema kunnen bedrijven die laserlassen dit door een onafhankelijke instantie laten certificeren. Van Krieken zal tevens aangeven hoever het certificatieschema lasercladden al op weg is.

Een groot knelpunt in de markt is de acceptatie van nieuwe productietechnieken. Hier lopen ook bedrijven tegenaan die laserlassen toepassen. Vaak accepteert hun markt dit niet omdat het een nieuwe techniek is. Daar waar de conventionele lasprocessen wel gecertificeerd kunnen worden, was dat voor laserlassen tot voor kort niet mogelijk. Door het vorig jaar gereed gekomen certificatieschema is het nu mogelijk voor elk bedrijf om hun laserlasproces te laten certificeren door een onafhankelijke instelling. Geri van Krieken is de co-auteur van dit schema, dat door de grote industriële gebruikers al goedgekeurd is. Zij zal daarom tijdens het Industrial LaserEvent een presentatie over het certificeren van laserlassen en ook lasercladden verzorgen.

Het Industrial LaserEvent wordt jaarlijks georganiseerd om zowel (toekomstige) gebruikers, leveranciers en onderzoekers in 1 dag bij te praten over trends in materiaalbewerking met lasers. Het gaat dan om trends in onderzoek, die dus in enkele jaren voor de industrie beschikbaar komt, en trends in de industrie. Het Industrial LaserEvent wordt georganiseerd door Universiteit Twente, M2i, Syntens, Lightmotif en het het Laser Applicatie Centrum.