Congres over veilige start in de metaal

0

Ongevallen op het werk komen bij nieuwe medewerkers in branches als de metaalbewerking en de metalektro veel vaker voor dan bij vaste werknemers. In een poging daar wat aan te doen organiseert ‘5xBeter; werken is gezond’ op dinsdag 21 juni het congres ‘Een veilige start in de Metaal’ voor iedereen die te maken heeft met nieuwkomers in het bedrijf of op de werkvloer.

Dat nieuwkomers vaker het slachtoffer zijn van ongevallen, komt vooral door een gebrek aan kennis en ervaring. Hierdoor herkennen zij de risico’s minder goed en weten zij minder goed welke maatregelen zij moeten nemen.

Met het project 5xBeter; werken is gezond werken werkgeversorganisaties en vakbonden in de metaalbewerking en metalektro aan verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op het congres worden de nieuwkomers binnen de metaal centraal gesteld: jongeren, flexwerkers en anderstaligen. Hoe kan een nieuwe medewerker zo snel en effectief mogelijk worden ingevoerd in de noodzakelijke competenties voor het veilig uitvoeren van zìjn werk en het realiseren van een veilige werksituatie?

Veiligheidsbewustzijn is een leerproces. Voor een nieuwkomer die aan het begin van dit leerproces staat zijn onervarenheid met het werk en een gebrekkige communicatie de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. 5xBeter heeft als eerste in Nederland een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om bedrijven verder te helpen dit veiligheidsbewustzijn te implementeren. Deze komen op het congres aan bod. Het rogramma staat garant voor een interessante dag waarbij het nuttige op een vlotte manier wordt gecombineerd met het aangename. Sprekers en artiesten zorgen voor een ontspannen manier voor kennisoverdracht.

Meer info en opgave: www.5xbeter.nl