De slag om de jeugd

In de afgelopen week hebben we de CAO-onderhandelingen voor de Metalektro afgerond. Het is een weg geweest van lange discussies. De oorzaak daarvan is gelegen in de noodzaak een forse ommezwaai te maken in onze wijze van omgaan met ons personeelsbestand.

Natuurlijk is het logisch dat de vakbonden veel aandacht hebben voor de positie van ouderen. In die leeftijdscategorie hebben zij immers de meeste leden. Voor onze sector echter is het van groot belang ook naar de toekomst te kijken. Dat wil zeggen dat wij moeten bedenken of onze sector voldoende aantrekkelijk is voor jonge mensen. Daaraan is de laatste jaren te weinig aandacht besteed. Steeds ging de discussie over pensioenen en vooral over overgangsregelingen om de werkomstandigheden voor ouderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat was ook bij deze CAO-onderhandelingen het geval.

Opnieuw stond de regeling centraal die medewerkers, geboren tussen 1950 en 1972, in een betere positie zou moeten brengen. Om hen op 62-jarige leeftijd of zelfs nog eerder, vanaf 60, met vroegpensioen te kunnen laten gaan, was een hoge premie noodzakelijk. Gedacht moet daarbij worden aan zo’n 5 procent. Wij vonden het onaanvaardbaar dat 160.000 medewerkers moeten meebetalen aan een regeling die voor 40.000 medewerkers geldt. Daarom hebben wij de bonden voorgesteld de voorziening voor ouderen zeer te beperken, de helft van de premie te heffen en die voor rekening te laten zijn van alleen werkgevers. Daarmee worden vooral de jongeren ontzien.

Omdat daarnaast in de jeugdschalen een beter perspectief kan worden geboden en is afgesproken dat opleidingen ook tijdens het dienstverband worden verbeterd, kan worden gesproken van een duidelijke keuze voor de jeugd.

Ik ben ervan overtuigd dat de grootste belemmering voor economische groei in de komende jaren niet moet worden gezocht in beperkte financieringsmogelijkheden, wereldwijde concurrentie of wat dan ook. Nee, de grootste beperking wordt een tekort aan vakbekwaam personeel. Werkgevers zullen zich een grote inspanning moeten getroosten, ook in financiële zin, om jonge mensen binnen te halen.

Gelukkig zijn ondernemers gewend aan concurrentie. Laten wij ons voorbereiden op een concurrentieslag met andere sectoren: de slag om de jeugd.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

48-uurs stakingen in metalektro

01-03 Medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Hollandia en Scheepswerf…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro lijkt nog ver weg

12-10 De vakbonden en werkgeversorganisatie FME moeten gebruik maken van de reserve onderhandelingsronde op 3…

Personeel en Opleiding

FNV wil afschaffing verplichting tot overwerk in nieuwe cao Metalektro

09-09 FNV wil af van de verplichting tot overwerk in de cao Metalektro. Dat is…

Featured

Bonden vragen om herziening verbod op staking

16-01 CNV Vakmensen heeft samen met FNV een spoedappèl aangevraagd naar aanleiding van het verbod…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen over nieuwe CAO opnieuw stukgelopen

09-01 Op dinsdag 8 januari hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME informeel overleg gevoerd over…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen over nieuwe cao nog muurvast

12-12 Werkgeversorganisatie FME en de vakbonden hebben wederom verkennende gesprekken gevoerd over een nieuwe cao…

Bedrijf en Economie

FNV organiseert Metaalmars ‘Werkgevers kom over de brug’

29-10 Metaalstakers van diverse bedrijven uit Noord-Holland roepen donderdag 1 november de metaalwerkgevers in een…

Bedrijf en Economie

Bonden hervatten stakingen voor cao metalektro

05-09 FNV Metaal hervat de stakingen voor een goede cao metalektro. Donderdag en vrijdag starten…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen