Deelname aan testfase Metaalunie MVO-monitor levert Jansen Venneboer certificaat op

Jansen Venneboer in Wijhe (tussen Zwolle en Deventer) houdt zich al bijna honderd jaar bezig met het in eigen beheer ontwerpen, produceren, inspecteren, onderhouden en renoveren van onder meer stalen bruggen, waterkeringen en sluizen. Daarnaast biedt Jansen Venneboer (www.jansen-venneboer.com) innovatieve oplossingen voor verkeers¬geleiding. Het is een marktgerichte organisatie waarbij samenwerken, klantgerichtheid en kwaliteit belangrijke kernwaarden zijn.

Geen beschrijving

Jansen Venneboer heeft zich vanuit de klantgerichtheid op verschillende ontwikkelingen gericht, waarmee haar producten beter verkocht kunnen worden. Een aantal projecten waarop het bedrijf zich focust zijn LEAN en de CO2-footprint. Het bedrijf is zelfs gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Het laatste project waar het bedrijf zich op heeft gericht is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De klanten hechten waarde aan MVO, maar wat is het en waar moet ik beginnen?

Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) heeft Jansen Venneboer betrokken in de testfase van de Metaalunie MVO-monitor. Ondanks dat duurzaam ondernemen bekend is binnen het bedrijf, was MVO een nieuwe manier om over duurzaamheid in zijn algemeenheid na te denken.

Met deze MVO-monitor is een methodiek ontwikkeld waarmee bepaald kan worden op welke wijze en op welk niveau een bedrijf invulling geeft aan MVO. De monitor sluit aan op de internationale standaard ISO 26.000, maar dan op maat voor het MKB metaal. Aan de hand van deze systematiek, de MVO-monitor, is bij Jansen Venneboer geïnventariseerd hoe het bedrijf invulling geeft aan de zes hoofdthema’s van de internationale MVO-norm (ISO 26.000). Hieruit kwam naar voren dat het bedrijf op het gebied van eindgebruiker¬belangen, bijna op koploperniveau handelt. Maar ook dat ondanks de vele uitgevoerde verbeteringen de thema’s milieu en mensenrechten wat onderbelicht bleven.

De gemaakte inventarisatie heeft dus de sterke en zwakke kanten blootgelegd van het tot dat moment gevoerde MVO-beleid. Als vervolgactie zijn verbeterpunten geformuleerd en acties binnen de organisatie uitgezet. Voorbeelden van de uitgevoerde werkzaamheden zijn: het formuleren van een centraal beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, het uitvoeren van een energiebesparingonderzoek en het maken van een bijbehorend Plan van Aanpak, het uitvoeren van een tevredenheidonderzoek bij de medewerkers, het toetsen van leveranciers in risicovolle gebieden, het toetsen van landen waarin buitenlandse leveranciers actief zijn aan de corruptie-index en het opstellen van een procedure voor klachtenbehan-deling.

Uiteindelijk hebben deze werkzaamheden ertoe geleid dat Jansen Venneboer het certificaat-niveau heeft gehaald binnen de Metaalunie MVO-monitor. Dit certificaat sluit aan bij andere initiatieven zoals de MVO-prestatieladder en de NEN Zelfverklaring.
John van Mierlo, operationeel manager bij Jansen Venneboer: “De winst van duurzaam ondernemen was ons al bekend. Echter hebben wij ons altijd erg gefocust op een klein aantal aspecten van duurzaamheid. Uit de MVO-monitor komt heel duidelijk naar voren dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een veel breder perspectief vraagt van de ondernemer. In het begin vergt dit extra werk, maar op den duur betaalt dit zich terug in een gezonde organisatie, waar medewerkers met plezier werken, die goed werk levert en rekening houdt met haar directe omgeving. De adviseurs van Stichting Adviescentrum Metaal hebben ons hier praktisch en vakkundig bij geholpen.”

Tijdens de lancering van de MVO-monitor, op 8 september tijdens TIV Hardenberg, gaf Jansen Venneboer een toelichting op de eigen ervaringen. Ook mocht het bedrijf het eerste certificaat van de MVO-monitor in ontvangst nemen. De certificatie van de MVO-monitor is onafhankelijk neergelegd bij Stichting Keurmerk Branches. Stichting Adviescentrum Metaal is erkend als controlerende partij. Met het certificaat, dat ook per deelgebied afgegeven kan worden, kunnen ondernemers hun MVO-inspanningen aantoonbaar maken aan opdrachtgevers en andere belanghebbenden.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Toeleveren

Voorspellend onderhoud wordt de norm

02-03 Bij voorspellend onderhoud vindt de specifieke planning van onderhoudsactiviteiten plaats op basis van de…

Personeel en Opleiding

Aanvraagperiode SLIM-regeling van start

02-03 Een leerrijke werkomgeving helpt medewerkers zich te ontwikkelen en productief te blijven. Bedrijven met…

Verspanen

Sandvik Coromant verbetert T200 en T300 tapgereedschappen

02-03 Het CoroTap programma, onderdeel van Sandvik Coromant’s aanbod van volhardmetalen ronde gereedschappen, biedt materiaalspecifieke…

Bedrijf en Economie

Directeur Geert Hellings vertrekt bij Mikrocentrum

01-03 Geert Hellings heeft meer dan 18 jaar leidinggegeven aan de kennis- en netwerkorganisatie voor…

Oppervlaktetechniek

VOMI introduceert infographic Chroom-6

01-03 Blootstelling aan Chroom-6 kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden…

Automatisering

Altair verbetert simulaties voor elektronische systemen

01-03 Altair’s nieuwe functionaliteit stelt engineers in staat om elektronische systemen op alle aspecten van…

Toeleveren

HPI Group slaat slag in kunststofsector

01-03 Harkema is CEO en eigenaar van HPI Group in Woerden. In de afgelopen jaren…

Bedrijf en Economie

48-uurs stakingen in metalektro

01-03 Medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Hollandia en Scheepswerf…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X