Dieptepunt recessie voorbij maar investeringen nemen nog af

Het MKB-metaal heeft het dieptepunt van de economische recessie achter de rug, maar de sector verwacht in 2011 minder te investeren in machines dan in 2010. Dit blijkt uit de resultaten van de Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie over het vierde kwartaal van 2010.

Het lijkt erop dat het MKB metaal begin 2010 het dieptepunt van de economische recessie heeft beleefd. In de tweede helft van 2010 is voor de meeste bedrijven een voorzichtig herstel begonnen. Dit heeft zich in het vierde kwartaal doorgezet. Echter, nog niet alle seinen staan op groen. De sector verwacht in 2011 weer minder te zullen investeren in machines dan in 2010 is gerealiseerd, de verkoopprijzen zijn gelijk gebleven en de verschillen tussen de sectoren zijn nog groot. De meeste bedrijven die toeleveren aan de bouw, zitten nog midden in de crisis. Positief is wel dat de orderposities, zowel binnenlandse als buitenlandse, aanzienlijk beter worden gewaardeerd en dat de werkgelegenheid weer wat toeneemt.

Binnenlandse orderpositie

Was de binnenlandse orderpositie in het derde kwartaal van 2010 nagenoeg gelijk aan die van het tweede kwartaal, in het vierde kwartaal is deze beduidend toegenomen. 43% van de ondernemers geeft aan een betere orderpositie te hebben dan het kwartaal daarvoor (was 32%) en 17% een slechtere orderpositie (was 24%). Ook de waardering van de orderpositie is beduidend beter dan in de vorige periodes. 39% van de ondernemers geeft aan de portefeuille positief te waarderen en 16% negatief. De verwachtingen voor het eerste kwartaal liggen gemiddeld op hetzelfde niveau. Het herstel lijkt nu voor de meeste bedrijven door te zetten, zo blijkt uit de ordervoorraad. Twee jaar lang heeft deze tussen de 7 en 8 weken geschommeld en in het laatste kwartaal van 2010 bedraagt deze 10 weken.

Echter, service- en onderhoudsbedrijven geven aan een redelijk goed kwartaal achter de rug te hebben, maar de orderverwachtingen voor het eerste kwartaal 2011 zijn aanzienlijk minder positief. Dit geldt ook voor de constructiebedrijven, die geen verdere stijging van orderposities verwachten. Positieve uitschieters qua beoordeling orders in het vierde kwartaal zijn de verspanende- en elektronicabedrijven.

Orderpositie buitenland

Voor het eerst sinds een jaar is de beoordeling van de binnenlandse orders iets positiever dan die van de exportorders. De verwachting dat de stijging van de exportorders in het vierde kwartaal minder zou zijn dan daarvoor, is uitgekomen. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwacht 35% van de ondernemers een stijging van de export (was 27%) en 14% een afname (was ook 14%).

Werkgelegenheid

De werkgelegenheidstoename, ingezet in het derde kwartaal, zet in het vierde kwartaal van 2010 door. 18% van de ondernemers in het MKB-metaal geeft aan meer personeel in dienst te hebben en 7% minder. Dit geldt zowel voor vaste medewerkers als voor inleenkrachten. Het aandeel inleenkrachten ligt nu weer op het niveau van voor de crisis. Het aantal gedwongen ontslagen is in het vierde kwartaal weer iets gestegen van 3 naar 5%. Bij de bouwgerelateerde bedrijven is dit 13% (derde kwartaal 10%).

Het aantal bedrijven met vacatures is in het vierde kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal gestabiliseerd op 30%. Binnen de sectoren verspaning, machinebouw en elektronica bevinden zich de meeste bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers; de helft van deze bedrijven zoekt nieuwe medewerkers.

Bedrijfsresultaten

Zowel de ontwikkeling als de waardering en de verwachting van het bedrijfsresultaat zijn in het vierde kwartaal gemiddeld beter dan in het voorgaande kwartaal. Toeleveranciers aan de bouw, algemene constructiebedrijven en service- en onderhoudsbedrijven verwachten voor het eerste kwartaal 2011 echter een slechter bedrijfsresultaat dan de overige sectoren. Bij de beoordeling van het vierde kwartaal geeft 42% van de ondernemers aan een goed vierde kwartaal te hebben gedraaid en 15% slecht.

Het aantal bedrijven dat winst maakt is in het vierde kwartaal opnieuw gestegen van 46 naar 53%. In het vierde kwartaal draait 27% quitte (derde kwartaal 35%) en maakt 20% verlies (derde kwartaal 19%). Ook hier zijn de verschillen per sector groot.

Investeringsbereidheid

Bijna 30% van de MKB-metaalondernemers verwacht in 2011 weer minder te investeren in machines dan in 2010 en 20% denkt meer te investeren. Per saldo opnieuw een afname van 10%. In het derde kwartaal gaf 40% van de ondernemers aan de komende periode opnieuw minder te investeren en 10% meer. Verhoudingsgewijs lijkt er verbetering in te zitten, maar per saldo nemen de investeringen nog steeds af.

Lees hier de volledige tekst van de Economische Barometer

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel

Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal

14-11 De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid, dat blijkt uit de nieuwste…

Bedrijf en Economie

CBS: Industrie positiever over 2015

24-11 Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15…

Bedrijf en Economie

Stijgende productieomvang aanjager voor groei industrie

01-10 Het goede nieuws voor de industrie houdt aan: de NEVI Purchasing Managers Index (PMI)…

Bedrijf en Economie

Stevig herstel industrie; sterkste groei sinds april 2011

02-09 De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in augustus toegenomen in het hoogste tempo…

Bedrijf en Economie

Beperkte groei productie industriële sector in 2014

10-07 De industriële productie vertoont in 2013 een dalende lijn. In 2014 verwacht ABN AMRO…

Bedrijf en Economie

Kabinet stimuleert bedrijfsinvesteringen

01-07 Ondernemers kunnen per 1 juli tot eind 2013 direct tot de helft van nieuwe…

Bedrijf en Economie

Industrie verwacht nauwelijks extra investeringen

26-11 Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 1 procent meer te investeren dan in…

Bedrijf en Economie

FME organiseert verkiezingsdebat

27-08 Waar staan de verschillende politieke partijen als het gaat om industriebeleid? Hoe moet de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen