Divisie Industrial Services stuwt winst Aalberts Industries

0

Aalberts Industries heeft in 2010 de winst meer dan verdubbeld. Het nettoresultaat van de industrieel toeleverancier is uitgekomen op 117,3 miljoen euro. Vooral de divisie Industrial Services droeg sterk bij aan het resultaat.

Jan Aalberts, president en CEO: “De onderneming heeft zich in 2010 goed hersteld en verder ontwikkeld. Onze verwachting was dat wij op basis van onze voortgezette strategie en bedrijfsvoering versterkt uit de moeilijke marktsituatie van 2009 zouden komen. Die verwachting is bewaarheid.”

Aalberts profiteerde van de goede gang van zaken bij de divisie Industrial Services, waar de omzet steeg met 29 procent. Dat was met name te danken aan de toegenomen vraag vanuit de halfgeleider-, automobiel- en precisiemachinebouwindustrie. Vooral vanuit de Duitse autosector ging de vraag sterk omhoog. Bij de divisie Flow Control bleef de markt voor woningbouw op een laag niveau en lieten de renovatie- en onderhoudsmarkten een stabiel beeld zien. In Scandinavië was sprake van verbeterde marktomstandigheden, maar in Portugal en Spanje bleven de condities slecht en in Groot-Brittannië bleef de woningbouw- en commerciële gebouwenmarkt op een laag niveau. In Oost-Europa trokken de verkopen aan en in Duitsland werd groei behaald. In de Verenigde Staten gaf de overname van Conbraco een positieve impuls, aldus Aalberts, die zegt onverminderd vast te houden aan de strategie en doelstellingen: “We blijven scherp op de kosten letten, steken extra energie in de verdere uitbouw van onze commerciële activiteiten en zetten ons steeds weer in om onze klanten met hoogwaardige, innovatieve producten en uitstekende service terzijde te staan. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in 2011 het vertrouwen dat klanten en partners in ons stellen waar kunnen maken.”

Kartelzaak

Aalberts maakte bij de presentatie van de jaarcijfers voorts bekend dat het Europees Hof in Luxemburg op 24 maart uitspraak zal doen over de kartelzaak waarbij ook Aalberts Industries zou zijn betrokken. De Europese Commissie legde Aalberts in 2006 een boete op van 100,8 miljoen euro wegens de vermeende deelname aan een kartel voor koperfittingen. In totaal werden dertig bedrijven beboet voor in totaal 314,7 miljoen euro. Aalberts ging in beroep tegen de boete. Naar eigen zeggen werden zelf geen mededingingsregels overtreden en zijn geen inspecteurs over de vloer geweest. De boete heeft betrekking op dochterbedrijven van Aalberts in Duitsland en Frankrijk en daaraan gerelateerde, van derden gekochte ondernemingen.