Duitse machinebouwers met positief gevoel begonnen aan EMO

0

In de week dat de EMO in Hannover, ‘s werelds grootste vakbeurs voor metaalbewerking, plaatsvindt, heeft de VDW (de Duitse vereniging van werktuigmachinefabrikanten) zijn productieprognose van 30 procent groei in het lopende jaar bevestigd.

Op de openingspersconferentie van de EMO (19 tot en met 24 spetember)  zei VDW-voorzitter Martin Kapp maandag: “De internationale werktuigmachine industrie staat er robuust voor. De vraag ligt nog steeds op een hoog niveau.” Kapp zei dat de VDW een succesvolle beurs verwacht met nieuwe orders voor de machine-industrie. Tegelijkertijd zullen de groeipercentages in het tweede halfjaar wat afzwakken ten opzichte van het eerder dit jaar bereikte hoge niveau. Bovendien zal de branche in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met verstorende factoren, die de cyclische ontwikkelingen versterken.

De orderinname voor de Duitse werktuigmachinefabrikanten valt op basis van de tot op heden beschikbare cijfers ronduit positief uit. In de eerste zeven maanden van 2011 zijn de orders met 91 procent gestegen naar het hoogste niveau dat de branche ooit kende. De vraag heeft wereldwijd een brede basis, want vele kleinere markten draaien met driecijferige groeipercentages uitstekend. Daarnaast groeiden grote markten zoals China, de VS, Rusland, Frankrijk en Italië met tenminste tweecijferige percentages. De orderportefeuille bereikte in juni met 9,7 maanden eveneens een recordniveau, dat de productie tot ver in het nieuwe jaar ondersteunt.

De export is in het eerste halfjaar met meer dan eenderde gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2010. “Ook in de Verenigde Staten wordt ondanks de turbulente economie vooral in de auto-industrie geïnvesteerd”, aldus Kapp. “De Duitse export naar de VS is met 67 procent gestegen. China heeft zijn bijzondere positie als de met afstand belangrijkste exportmarkt echter opnieuw versterkt.”

Na de enorme teruggang van de capaciteitsbenutting in het midden van 2009 tot minder dan 70 procent, waren de machinefabrikanten in juli met 95 procent weer vol bezet.

Voor de verdere ontwikkeling van de Duitse machine-industrie is de wereldeconomie doorslaggevend. Hier werden de afgelopen weken de verwachtingen ten aanzien van alle belangrijke macro-economische kernfactoren naar beneden bijgesteld. Toch zal de wereldeconomie blijven groeien, ondanks afvlakkende percentages. In vergelijking daarmee vallen de prognosecorrecties voor de industrieproductie en de investeringsbereidheid minder sterk uit. De investeringsbudgetten van de belangrijkste klantgroepen van de werktuigmachine industrie blijven internationaal met boven de 11 procent in het lopende jaar en 10 procent voor het komende jaar stevig. Vooral grote afnemers zoals de automobielindustrie en de luchtvaartbranche plannen veel strategische investeringen in nieuwe markten, nieuwe technieken en nieuwe modellen. Daarvan zal de machine-industrie profiteren,. De VDW gaat dan ook voor 2012 uit van een verdere groei van de Duitse machineproductie.