Eerste cao-ronde: niet meer dan toelichting op voorstellen

Werkgevers en werknemers hebben gisteren hun eerste onderhandelingsronde gehad voor de nieuwe cao Metaal & Techniek. De bijeenkomst behelsde slechts een toelichting op de voorstellen van beide kanten. “Geen meters gemaakt”, twitterde Marco Hietkamp van CNV Vakmensen na afloop.

De werkgevers (Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek) gaven tijdens het overleg aan kostenbeheersing noodzakelijk te achten, gezien de economische situatie. Ze hebben benadrukt dat waar sprake is van economisch herstel, dit herstel broos is. Vooral werd erop gewezen, dat voor de ondernemingen werkzaam de bouw, utiliteit en carrosserie de economische winter in volle hevigheid heerst. De crisis heeft nog steeds zijn weerslag op de bedrijven.

De werkgevers delen in geen enkel opzicht de visie van de vakbonden dat de tijd van loonmatiging voorbij is en dat hun looneis (2,5 à 3 procent) meer dan redelijk is, ook al erkennen ze dat het in bepaalde sectoren van de bedrijfstak niet goed gaat. FNV bondgenoten stelt dat de werkgevers met deze houding aansturen op een confrontatie met de werknemers. “Werknemers willen waardering voor het harde werk dat ervoor zorgde dat de bedrijven de crisis zijn doorgekomen: een fatsoenlijke loonsverhoging van 2,5 procent, met een looptijd van een jaar en dat een uitzendkracht of ZZP’er die vakkracht is hetzelfde verdient als een vaste kracht: voor gelijk werk, gelijk loon”, aldus Jan Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten. Hij spreekt van een zeer destructieve houding van de werkgevers. “Deze leidt tot een verzwakking van de sector. Veruit de meeste bedrijven zijn alweer uit het crisisdal geklommen dankzij de inzet van hardwerkende vaklieden. Het is nu de hoogste tijd om het steeds nijpender wordende tekort aan vaklieden tegen te gaan, maar op deze wijze jaag je de mensen weg of tegen je in het harnas. Terwijl zij juist het verschil kunnen maken om te zorgen voor hoogstaand vakwerk, waarmee je de sector op een voorsprong houdt met kwaliteitsproducten.”

De werkgevers zeggen te willen komen tot een nieuwe benadering van werktijden. In verband met komende wetgeving, waardoor niet opgenomen vakantiedagen komen te vervallen, willen werkgevers de systematiek van de vakantiedagen en ADV-dagen wijzigen. Voor werkgevers leidt dat tot een grotere flexibiliteit en werknemers kunnen meer regie voeren over de eigen vrije tijd. Werkgevers willen hiermee inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en op ruimere tijden kunnen werken. Ongebruikelijke uren worden hierdoor gebruikelijke uren en daardoor vervallen de toeslagen. Veilig en gezond werken zien de werkgevers als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Ze vinden het vanzelfsprekend dat werknemers die zich willens en wetens niet aan de veiligheidsvoorschriften houden, niet in aanmerking komen voor een toeslag op de wettelijke doorbetalingsverplichting van 70% als zij hierdoor arbeidsongeschikt worden. Mede door het grote aantal seniorendagen zit de markt voor oudere werknemers op slot. Werkgevers hebben voorgesteld het aantal seniorendagen te beperken en extra aandacht te besteden aan scholing voor oudere werknemers.

FNV Bondgenoten stelt dat de werkgevers zonder een loonsverhoging de cao op alle onderdelen verslechteren. “Opleiding in eigen tijd, strepen in ouderendagen, afschaffen van grenzen aan werktijden, verlaging van ziektegeld. De werknemers zijn daarentegen bereid om de looninzet iets te matigen bij goede afspraken over pensioen, werkgelegenheid en compensatie voor de verhoging van de ziektekostenpremie. Als de werkgevers daar niet toe bereid zijn, dan willen zij een loonsverhoging van 3 procent ter compensatie.”

De volgende cao-onderhandeling is op 9 maart aanstaande.

Lees hier de voorstellen van zowel de werkgevers als de werknemers

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Personeel en Opleiding

Staking breidt zich uit

09-02 Mustafa Kirac, bestuurder FNV Metaal: “In het kader van de verbreding gaan we in…

Bedrijf en Economie

Petitie voor goede cao 12.000 keer getekend

26-01 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie wezen op 14 oktober 2021, tijdens de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen