Europese machine-industrie zet in op duurzaamheid

0

De Europese gereedschapmachine-industrie, vertegenwoordigd in Cecimo, heeft een nieuw duurzaamheidsinitiatief gelanceerd: het Blue Competence gereedschapmachine-initiatief. De machine-industrie is daarmee de eerste metaalsector die met een brede campagne inzet op duurzaamheid op Europees niveau.

Machinebouwers die deelnemen aan Blue Competence verplichten zichzelf om het verbruik van energie en andere grondstoffen te optimaliseren en daarmee een snellere, betere en kwalitatief hoogwaardiger productie in verschillende takken van industrie mogelijk te maken.

Martin Kapp, president van Cecimo, verklaart: “Het Blue Competence-initiatief onderstreept de bereidheid van Europese machinebouwers om zich in te zetten voor een betere en ‘groenere’ productie. De technologie en machines die zij leveren, vormen de pijlers voor een efficiënt productieproces in alle sectoren van de maakindustrie. Onze machinebouwers brengen hun producten, processen en businessmodellen nu volledig in lijn met de huidige duurzaamheidsprincipes.”

Met het Blue Competence-initiatief moet een mentaliteitsverandering tot stand worden gebracht. Uitgangspunt is de concurrentiekracht van de industrie, die in toenemende mate wordt bepaald door ecologische doelmatigheid. Die duurzaamheid is een nieuw element in de kenmerkende sterkten van de Europese machine-industrie, zoals nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid.

Machineproducenten die volgens het Blue Competence-initiatief werken, voldoen aan vooraf vastgestelde ecologische, economische en sociale waarden en principes. In hun productieomgeving, producten en diensten zijn duurzame oplossingen geïmplementeerd om groener te produceren. Het initiatief is in overeenstemming met Europese beleidsontwikkelingen en prioriteiten.

Filip Geerts, directeur-generaal van Cecimo, verklaart: “Het Blue Competence-initiatief draait om ‘concurrerend vermogen’, ‘milieu’ en ‘kwaliteit van leven’.

Cecimo verwacht dat het initiatief een grote invloed zal hebben op de business en productiemethoden van onze sector. Daarnaast wordt met het initiatief technische innovatie gestimuleerd en ontstaat er een groter bewustzijn over de rol van de maakindustrie als drijfveer voor duurzaamheid.”

Blue Competence wordt met ingang van februari 2012 ‘getrokken’ door Cecimo. Het initiatief richt zich op Europese producenten van machines of subsystemen voor bewerking van metaal en aanverwante materialen. De industrie heeft overeenstemming bereikt over principes en procedures die door de deelnemende bedrijven worden gevolgd. De afspraken zijn bedoeld om het verbruik van energie en grondstoffen te verminderen, het beheer van afval en recycling te verbeteren en duurzaam te produceren.

Het Blue Competence-initiatief startte in Duitsland en bestrijkt de gehele metaalindustrie. Het initiatief van de Duitse machinebouwers VDMA wordt daar gepromoot onder het motto ‘Engineering a better world’. Cecimo heeft het Blue Competence-initiatief op Europees niveau overgenomen en neemt de uitvoering hiervan samen met nationale vertegenwoordigers ter hand.

De Cecimo wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Groep Fabrikanten Machines van de VIMAG, een sectie van de Federatie Productie Technologie.