Exportsteun voor MKB-metaal onder druk

0

De Koninklijke Metaalunie maakt zich grote zorgen over de stimulering van export door het MKB-metaal. Door de overheidsbezuinigingen staan diverse vormen van exportondersteuning onder druk. “We houden ons hart vast”, zegt Paul Verlinden, beleidssecretaris internationaal ondernemen bij de Metaalunie.

Zo zijn er geluiden dat Prepare2start, de exportsubsidieregeling voor het MKB, vanaf 2012 helemaal gaat verdwijnen. MKB-bedrijven die starten op een (nieuwe) buitenlandse markt kunnen op grond van deze regeling aanspraak maken op een subsidie van 50 procent tot maximaal 11.500 euro, te besteden aan marktonderzoek, het vertalen van folders of de website, een cursus internationaal ondernemen, juridisch advies of een stagiair. In 2010 hebben 65 Metaalunieleden deze subsidie aangevraagd, maar dit jaar is dat aantal gemaximaliseerd op 54 bedrijven. “Deze daling is een direct gevolg van de bezuinigingen”, aldus Verlinden, die weet dat er op dit moment over wordt gesproken om de regeling per 2012 helemaal af te schaffen. In juni komt daarover waarschijnlijk duidelijkheid. Het Team Internationaal Ondernemen van de Metaalunie is betrokken bij de lobby richting overheid om te laten zien hoe belangrijk de internationalisering van het MKB is. “De overheid blijft exportstimulering wel steunen, maar maakt keuzes”, aldus Verlinden. “Ons uitgangspunt is dat het brede basispakket van steun, dat voor het gros van het MKB van belang is, intact moet blijven.”

Het aanzetten van de leden tot exportactiviteiten is juist een speerpunt van de Metaalunie, die daarbij spreekt over ‘het stimuleren van onbenut exportpotentieel’. Uit een vorig jaar verricht onderzoek blijkt dat op dit moment ‘slechts’ 45 procent van de metaalbedrijven exporteert, een groot deel daarvan is ook nog eens incidenteel. Vijftig procent van de totale omzet van het MKB-metaal wordt verdiend in Duitsland en België. Vooral Duitsland is van groot belang. Metaalbedrijven die reeds exporteren naar Duitsland, zien nog veel potentieel bij onze oosterburen. Maar ook bedrijven die nog niet exporteren, wijzen Duitsland aan als het meest kansrijke land.

Om het belang van export te onderstrepen, zegt Verlinden: “In algemene zin kunnen je stellen dat bedrijven die exporteren – zeker naar Duitsland – beter door de crisis zijn gekomen. Exporteren biedt mogelijkheden om je risico’s te spreiden en om als bedrijf verder te groeien.” Daarom zet de Metaalunie sterk in op het stimuleren van ondernemen in het buitenland. Verlinden: “Een van de conclusies uit het onderzoek is dat veel metaalbedrijven exporteren vanuit een passieve houding. Ze gaan er pas toe over op het moment dat er vanuit het buitenland een aanvraag komt. Wij willen juist een actieve houding bevorderen. We proberen te stimuleren dat onze leden beleid maken op export.” De Metaalunie heeft daartoe verschillende instrumenten: advies en ondersteuning, internationale steunpunten, handelsmissies, beurscollectieven en informatieverstrekking via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en online informatie. Verlinden hoopt dat pakket ondanks de bezuinigingen bij de overheid toch zoveel mogelijk overeind te kunnen houden.