Extreme tijden voorbij voor industrie

0

De seinen voor 2011 staan op groen voor verdere productiegroei in de industrie. Het groeitempo valt echter wel terug, van 6,3% in 2010 naar een nog altijd sterke 2,8% in 2011, voorspelt ING Economisch Bureau in zijn Kwartaalbericht Industrie.

Voor de belangrijke voedingsmiddelenindustrie wordt een nulgroei verwacht. Deze branche heeft door sterk gestegen afzetprijzen te maken met druk op de volumes. De sterkste groei binnen de industrie wordt verwacht voor de transportmiddelenindustrie: +20%.

Deel industrie profiteert van Duitse voorspoed

Het buitenland, in het bijzonder Duitsland, heeft de Nederlandse industrie weer in het zadel geholpen. De Duitse economie groeide in 2010 met 3,5%, de industriële productie met 11,5%. Het zijn vooral de technische maakindustrie en de toeleveranciers die profiteren van het Duitse herstel. De maakindustrie (inclusief metaal) in Duitsland neemt 61% van de Duitse industriële productie voor haar rekening. In Nederland ligt dit percentage op 32%. Rindert Ekhart, Sectormanager Industrie: “Voeding en chemie zijn hier grotere branches en dit verklaart het huidige verschil in productiegroei tussen Nederland en Duitsland.”

Machinebouw

Uitgesplitst naar brancheniveau, stelt ING dat de machinebouw profiteert van aantrekkende investeringen. Machinebouwers zijn bij uitstek gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Wanneer de vraag naar eindproducten daalt, valt de vraag naar nieuwe machines om deze producten te maken soms bijna volledig uit. De productiekrimp bedroeg gemiddeld in de branche 20% over de periode 2008-2009. Langzaam komen de bedrijfsinvesteringen weer op gang. Het gaat hierbij niet alleen om vervangingsinvesteringen, maar zeker bij de bedrijven die sterk uit de crisis zijn gekomen ook om uitbreidingsinvesteringen. De productiegroei over 2010 voor machinebouwers kwam uit op ruim 17% en voor 2011 wordt een groei voorzien van 5%.

Metaalproducten

Wat betreft de metaalproducten herstelt het productieniveau wel, maar de omzet nog niet. De metaalproductenindustrie kende een productiegroei van ruim 8% in 2010 na de krimp van 15,5% in 2009. Een belangrijk deel van de groei kwam voort uit het opbouwen van voorraden. De omzet van metaalproducenten bleef gemiddeld genomen namelijk stabiel, terwijl metaalprijzen in de loop van 2010 zijn gestegen. Wel is er vanwege overcapaciteit druk op de uurtarieven voor machinegebruik. Voor 2011 wordt een verdere groei van de productie verwacht met 4%. De bezettingsgraad ligt inmiddels weer op het hoogste niveau sinds eind 2008, maar met 77,6 nog wel onder het tienjaarsgemiddelde van 79,6.

Lees hier het ING Kwartaalbericht Industrie

Zie hier een video waarin ING economen het kwartaalbericht toelichten.