F.Hoffmann introduceert PSA-techniek voor stansen en omvormen

0

F. Hoffmann in Zwijndrecht introduceert een nieuwe piëzosignaal-technologie (PSA) voor stans- en omvormprocessen. Hiermee kunnen functies worden uitgevoerd als krachtanalyse, controle op achtergebleven stansdeeltjes, banddikte, stempeldiagnose, vervorming, scheurherkenning, trilling, contactgeluid en zelfs enegieoptimalisering.

Het complete PSA-systeem, ontwikkeld door het Duitse Unidor TRsystems, bestaat uit één of (in de regel) meerdere PSA-sensoren, een verzameldoos, versterker en de digitale controlesystemen compactPress en multiControl voor evaluatie en controle alsmede de modules powerPress en smartOilspraying voor het besturen, visualiseren en controleren respectievelijk voor een zuinige en homogene oliedosering. De metingen worden uitgevoerd met grote nauwkeurigheid: het systeem maakt herkenning van vervormingsfouten tot 0,01 mm mogelijk.

Gereedschap voor stansen en omvormen is opgebouwd uit meerdere lagen, te weten. opspanplaat, snijplaat, neerhoudplaat, stempelplaat, drukplaat en kopplaat, die elk een bepaalde functie en taak hebben. Sensoren in het gereedschap of op de machine leveren de gewenste informatie voor het stans- of persproces. Voor de sensor wordt bijvoorbeeld in de drukplaat van het gereedschap een ongeveer 2 mm diepe gleuf gefreesd. De piëzosensor wordt daarin gelegd, bedraad en met epoxyhars overgoten om vervuiling en als gevolg daarvan een mogelijke kortsluiting te voorkomen.

Omdat de sensoren een geringe grootte hebben, kunnen deze in praktisch alle omstandigheden op of in het gereedschap worden ingebouwd. Na montage in het gereedschap levert de PSA-sensor een signaal, dat bij iedere slag wordt herhaald. Slijtage en breuk kunnen op die manier vroegtijdig worden onderkend, omdat door afwijkingen van de ingegeven normcurve direct veranderingen aan het stempel worden gesignaleerd. Vervolgens kunnen correctiemaatregelen worden genomen.

De PSA-sensoren leveren het signaal uit het gereedschap via verzameldoos en versterker aan de besturing en daarmee aan de evaluatie-eenheid voor visualisering. Het PSA-diagram wordt aangemaakt met een integraal uit een curve. Daarmee worden de waarden op nul gesteld en tenslotte wordt alleen de afwijking gevisualiseerd.

Behalve voor persprocessen is het nieuwe systeem in principe geschikt voor tal van andere toepassingen. Zo worden proeven genomen met de toepassing van het PSA-systeem voor het bepalen van korte-tijdbelastingen op spuitgietmachines.

Unidor TRsystems is producent van randapparatuur voor persen en stansmachines. F. Hoffmann voert een uitgebreid leveringsprogramma van machines en speciaalgereedschappen voor de niet-verspanende metaalindustrie.