Fiscaal voordeel milieu-investeringen breder toegankelijk

0

Dit jaar zijn er voor de metaal meer fiscale aftrekmogelijkheden voor milieu-investeringen. Dat varieert van VOS-reducerende technieken en grondstoffenbesparing tot het aanbrengen van deklagen en lasrookafzuiging.

Oorzaak hiervan is een koppeling van de Milieulijst met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst en/of 75 procent van de investering mag vrij worden afgeschreven. De aftrek en/of vrije afschrijving is mogelijk voor ongeveer 370 bedrijfsmiddelen die milieuwinst opleveren. Al deze bedrijfsmiddelen staan op de Milieulijst van de MIA\Vamil-regeling. Op de nieuwe Milieulijst voor 2011 zijn in overleg met de Koninklijke Metaalunie en Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) investeringen opgenomen waardoor bedrijven makkelijker gebruik kunnen maken van de MIA/Vamil.

De Milieulijst 2011

Op de Milieulijst van 2011 staat nu bijvoorbeeld code F 3000: VOS-emissiereducerende technieken binnen de metaalindustrie. Dit is een zogenoemde generieke code waarbij fiscale aftrek mogelijk is voor een (maatwerk) investering met een flinke milieuwinst. Hiermee is de MIA/Vamil-regeling breder toegankelijk omdat de milieuwinst op verschillende manieren mag worden gerealiseerd. Daarnaast bevat de Milieulijst veel andere bedrijfsmiddelen die interessant kunnen zijn voor ondernemers in deze sector.

Leaflet

In samenwerking met de Metaalunie en SAM heeft Agentschap NL een leaflet gemaakt met een overzicht hoe de Milieulijst 2011 voor de metaalsector aansluit bij het Activiteitenbesluit. Ondernemers kunnen hiermee gemakkelijk nagaan welke investeringen op fiscaal voordeel kunnen rekenen. Op de website van de MIA/Vamil-regeling kunt u makkelijk zoeken in de Milieulijst van 2011 via een speciale zoekfunctie.

MIA

De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Bedrijven kunnen tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Vamil

Met de Vamil kunnen bedrijven 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betalen bedrijven minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Aanvragen

Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig en kan met één formulier. Meestal is het meesturen van informatie niet noodzakelijk en er is geen accountantsverklaring nodig. Kort gezegd moet het bedrijf de investering in een bedrijfsmiddel dat op de actuele Milieulijst staat binnen drie maanden na de datum van investeren melden bij NL Milieu en Leefomgeving. Een uitgebreid stappenplan staat op www.agentschapnl.nl/miavamil onder het kopje ‘aanvragen’.