FME en Federatie Metaal & Techniek bundelen krachten

De Vereniging FME-CWM treedt toe tot de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek (FWM). Beide partijen spreken van een doorbraak op het gebied van de arbeidsverhoudingen in de techniek.

De naam van het nieuwe samenwerkingsverband tussen de grote ondernemersorganisaties in de techniek is Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek (FWT). De samenwerking is onder andere gericht op vereenvoudiging van de arbeidsmobiliteit door een betere afstemming van de arbeidsvoorwaarden tussen de CAO’s voor de Metaal en Techniek en de CAO Metalektro. Op termijn worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot één basis CAO, met differentiatie per bedrijfstak, afstemming van de pensioenregelingen en intensievere samenwerking tussen opleidingsfondsen. De nieuwe combinatie wordt een van de grootste contractpartijen in de marksector, die onderhandelt over arbeidsvoorwaarden namens 29.000 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan 480.000 werknemers.

CAO

Hoewel de samenwerking in eerste instantie is gericht op het nauw afstemmen van de arbeidsvoorwaarden van de deelnemende branches, zal daarnaast onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid beide CAO’s te laten opgaan in een nieuwe, gezamenlijke basis CAO met vernieuwende eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt daarbij is uniformiteit van de arbeidsvoorwaarden en ruimte voor maatwerk voor ondernemingen en groepen van ondernemingen.

Pensioenen

Ook het op elkaar afstemmen van de pensioenregelingen voor de Metaal & Techniek en de Metalektro is wenselijk met het oog op het verbeteren van de mobiliteit binnen de sector. De huidige pensioenregelingen hebben al dezelfde uitvoerder. Verwacht wordt dat het op termijn realiseren van één pensioenregeling beheersmatige en kostenvoordelen zal opleveren. Een en ander vereist nadere technische uitwerking.

Opleidingen

De nieuwe federatie wil intensief gaan samenwerken om de instroom van personeel te bevorderen. Binnen het bestaande samenwerkingsverband TechniekTalent.nu wordt al gewerkt aan meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. De opleidingsfondsen zullen ook intensiever gaan samenwerken. Dat is belangrijk gezien de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel.

Arbeidsmobiliteit

Belangrijk doel van de samenwerking is het vereenvoudigen van de arbeidsmobiliteit binnen de sector techniek. Een goede afstemming van arbeidsvoorwaarden levert hieraan een belangrijke bijdrage. Dat is goed nieuws voor de ondernemingen die te kampen hebben met een chronisch tekort aan vakkundig personeel. Ook voor individuele werknemers is het goed nieuws, hun employability neemt toe.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Covebo test en traint Europese metaalvakkrachten

11-04 Dit leidt in de praktijk tot langere samenwerkingsverbanden tussen kandidaten en bedrijven. Covebo verwacht…

Bedrijf en Economie

48-uurs stakingen in metalektro

01-03 Medewerkers van Fokker, Damen en ThyssenKrupp, alsook die van Coatinc, IHC, Hollandia en Scheepswerf…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro lijkt nog ver weg

12-10 De vakbonden en werkgeversorganisatie FME moeten gebruik maken van de reserve onderhandelingsronde op 3…

Personeel en Opleiding

FNV wil afschaffing verplichting tot overwerk in nieuwe cao Metalektro

09-09 FNV wil af van de verplichting tot overwerk in de cao Metalektro. Dat is…

Bedrijf en Economie

Arbeidsmarkt blijft gespannen voor MKB-metaal

04-11 Terwijl de vraag naar personeel onverminderd hoger is dan het aanbod en de druk…

Featured

Bonden vragen om herziening verbod op staking

16-01 CNV Vakmensen heeft samen met FNV een spoedappèl aangevraagd naar aanleiding van het verbod…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen over nieuwe CAO opnieuw stukgelopen

09-01 Op dinsdag 8 januari hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME informeel overleg gevoerd over…

Bedrijf en Economie

Onderhandelingen over nieuwe cao nog muurvast

12-12 Werkgeversorganisatie FME en de vakbonden hebben wederom verkennende gesprekken gevoerd over een nieuwe cao…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen