FNV-leden stemmen over nieuwe cao grootmetaal

0

De leden van FNV Bondgenoten die werken in de sector Metalektro (grootmetaal) kunnen sinds 31 januari stemmen over de cao-voorstellen. De onderhandelingen met werkgeversorganisatie FME over de nieuwe cao starten op 29 maart.

Verbetering van de koopkracht, behouden van goede regelingen voor pensioen en vervroegd uittreden, investeren in de ontwikkeling van vaklieden en gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten staan centraal voor FNV Bondgenoten. De vakbond wil dat de sector zich aanpast aan de eisen die de 21e eeuw stelt aan de Nederlandse industrie: hoogwaardige arbeid, duurzame inzetbaarheid en gemotiveerde werknemers. Dat is volgens de bond een andere weg dan de keuze van werkgevers voor flexschillen en goedkope arbeid. FNV bondgenoten noemt dit een ‘achterhaald 19e eeuws model van onderbetaalde en slecht opgeleide dagarbeiders’. Jos Brocken, bestuurder FNV Bondgenoten: “Wij willen dat er een beter toekomstperspectief komt voor de mensen in de metaalsector. Er is een volstrekt tekort aan inzet van bedrijven op duurzame inzetbaarheid en het behouden van vaklieden, maar wel een explosieve groei van flexwerkers. De toekomst van de sector ligt in hoogwaardige producten. Een innovatieve metaalsector die zich steeds aanpast aan nieuwe eisen. Daar past geen versoepeling van het ontslagrecht bij en geen verdere groei van flexibele arbeidsrelaties. Dat vraagt juist om instroom van jongeren, het investeren in de ontwikkeling en het behouden van vaklieden. Daar profiteert iedereen van, werknemer en bedrijf. Tegelijk helpt dit om de vergrijzing op te vangen en het steeds nijpender wordende tekort aan vaklieden tegen te gaan.”

De kaderleden in de sector hebben in december besloten om de leden een looneis van 2 procent voor te leggen. Brocken: “Maar we eisen 3 procent als de werkgevers onze voorstellen over pensioenen, opleidingen en werkgelegenheid niet volgen. Wij dagen de werkgeversvereniging FME uit, om verder te kijken dan de korte termijn. Er is een enorme vergrijzing van vaklieden gaande. Er dreigen grote tekorten. Dus we moeten alles doen om de mensen extra redenen te geven om in de metaalsector te komen werken en daar ook inzetbaar te blijven. Niet als dagloner in flexschillen, maar als gewaardeerde kracht met een vast dienstverband en een perspectief op verdere ontwikkeling.”

De leden van FNV Bondgenoten kunnen tot 25 februari stemmen over de voorstellen. Onder de cao Metalektro (grootmetaal) vallen 140.000 werknemers. De FME is de werkgeversorganisatie in de Metalektro. Ze zijn de gesprekspartner voor de vakbonden in de komende cao-onderhandelingen. Ook de FME raadpleegt haar leden over de nieuwe cao. Dat gebeurt op 7 februari in Veldhoven, op 8 februari in Zwolle en op 14 februari in Dordrecht. FME-voorzitter Jan Kamminga wil van zijn leden vooral graag weten wat volgens hen de oplossing is voor de 55-min-regeling. ‘Uitzendkracht vanaf aanstelling zelfde beloning als vaste medewerker, vindt u dat ook? Of juist niet?’, is een van de onderwerpen die aan bod komen.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Metalektro beginnen op 29 maart.

De onderhandelingen voor de cao Metaal en Techniek (kleinmetaal) starten op 16 februari.