Forse loonsverhoging in nieuwe CAO Metaal & Techniek

0

Werkgevers en werknemers hebben afgelopen nacht een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe CAO Metaal & Techniek. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 4,45% over 25 maanden.

De cao loopt van 1 april 2011 tot 1 mei 2013. Het loon stijgt per 1 oktober 2011 met 1%, op 1 februari 2012 met 1,15%, op 1 augustus dat jaar met 1,15% en op 1 februari 2013 nogmaals met 1,15%. Echter werkgevers die nog langdurig omzetverlies lijden, kunnen de loonsverhoging van 1 oktober 2011 vier maanden uitstellen indien werknemers en bonden instemmen. In dat geval krijgen werknemers er twee extra roostervrije dagen voor terug.

Centraal in de nieuwe CAO staan verder maatregelen om vaklieden op een aantrekkelijke en gezonde manier aan het werk te houden tot het einde van hun loopbaan. De sector wil graag een forse instroom van jongeren, Wajongers en vijfhonderd werkzoekende 45 plussers.

Jan Berghuis, bestuurder FNV Bondgenoten, die een week geleden de kans op stakingen nog groter achtte dan een onderhandelingsresultaat: “Het is een erg mooi resultaat, zeker gezien de eerder voorgestelde verslechteringen. Hiermee is een mooie stap gemaakt om de metaalsector nog aantrekkelijker te maken. Ook de mooie loonsverhoging helpt daarbij. Bij een gemiddeld vakliedenloon van 2500 bruto gaan de werknemers er honderd euro op vooruit met deze loonsverhoging.”

Marco Hietkamp, bestuurder CNV Vakmensen: “Er zijn goede kwaliteitsafspraken gemaakt in deze cao. De regionale arbeidsmarktprojecten worden voortgezet en uitgebreid, we hebben al veel succes gehad met Maasland. Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sector te stimuleren is er een budget van € 500.000,- euro vrijgemaakt.”

George Kruithof, bestuurder van De Unie: “Het al mooie pakket van opleidingen, preventie van ziekteverzuim en re-integratie is nu nog verder uitgebreid. Daar ben ik erg blij mee.”

Flexwerk

De werkgevers in de metaalsector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA uitzendbureaus. Bedrijven die zich daar niet aanhouden worden aangepakt door de uitzendcao-politie voor naleving. Als bedrijven met een uitzendbureau werken die voor 75% of meer voor de metaalsector werkt, dan vallen de uitzendkrachten onder de Metaal en Techniek cao. Vervroegd uittreden blijft mogelijk en de opbouw van seniorendagen blijft, na je 61e komen daar echter geen dagen meer bij.

Jongeren

Om de metaalsector aantrekkelijk te houden en de steeds nijpender wordende krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan is een aantal mooie afspraken gemaakt. Voor de werving van jongeren komen er nog meer bemiddelingsprojecten met TechniekTalent.nu.  Voor de duurzame inzetbaarheid van vaklieden wordt het project Fit in de metaal uitgebreid en er komt meer aandacht voor preventie en re-integratie. Onder andere door de aanstelling van 14 preventie en re-integratie consulenten en het breder inzetten van de Work-Ability-Index. Dat is een instrument om preventief met de werknemers te kijken naar de inzetbaarheid, gezondheid en de loopbaanmogelijkheden. Bedrijven moeten de functionering- en loopbaangesprekken met werknemers bevorderen en verbeteren.

‘Vredesplicht’

Met de werkgevers is een afspraak gemaakt om de zogenaamde ‘vredesplicht’ niet te laten gelden voor pensioenen. Dat betekent dat voor pensioenen actie gevoerd mag worden tijdens de looptijd van de cao.

De vakbonden gaan het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de leden. Als de leden akkoord gaan, is het akkoord definitief.

De Metaal en Techniek cao geldt voor ongeveer 330.000 werknemers bij ruim 30.000 verschillende bedrijven. Waaronder metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isolatiebedrijven, carrosseriebedrijven en bedrijven in de goud- en zilvernijverheid.

Lees hier de volledige tekst van het principe-akkoord

Lees hier het FNV-pamflet over het bereikte akkoord

]]>