FPT bedingt fikse ledenkorting op deelname aan Techni-Show 2012

0

De Federatie Productie Technologie (FPT) heeft voor zijn leden een forse verhoging van de korting op de tarieven voor deelname aan de Techni-Show 2012 bedongen. Daarnaast is begonnen met het opzetten van een voordeelpakket voor FPT-leden die exposeren op de Techni-Show (13 tot en met 16 maart 2012 in Jaarbeurs Utrecht).

Bij dit voordeelpakket wordt onder meer gewerkt aan speciale VIP-voorzieningen, extra parkeergelegenheid voor FPT-leden en hun gasten en verbeterde ondersteuning tijdens de opbouwdagen van de vakbeurs. Dit voordeelpakket wordt in de loop van 2011 definitief.

Het realiseren van een hogere korting op de m2-tarieven tijdens de vakbeurs Techni-Show past in de lijn die het FPT-bestuur enige tijd geleden heeft ingezet: een groeiende focus op de leden. Ook dit jaar wordt deze trend doorgezet. Centraal daarbij staan de thema’s kennis (informatie en opleiding), actie (netwerk en evenementen) en service (belangen, vragen, voordelen, kortingen), die aansluiten bij de in 2010 bijgestelde missie.

Na in 2010 een start te hebben gemaakt met de mini-seminars zullen ook dit jaar verschillende seminars worden georganiseerd. Naast het handige actuele overzicht ‘FPT Economische Indicatoren’ waar de belangrijkste Nederlandse, Duitse en Amerikaanse indicatoren voor de metaalsector staan opgesomd, werd verder de Barometer Productietechnologie geïntroduceerd. Verwacht wordt dat het aantal deelnemers aan deze branchebarometer verder groeit en zo garant staat voor een goede representativiteit.

Verder zal in 2011 het programma van het FPT College worden uitgebreid. Het college biedt een groot aantal trainingen, workshops en cursussen waarop iedereen zich kan inschrijven. Het totale aanbod staat op de FPT-website. Tenslotte zal in 2011 de database met FPT-leden verder worden verbeterd en geschikt worden gemaakt voor integratie met toekomstige beurscatalogi.

Bij de Federatie Productie Technologie zijn de secties VIMAG (levernaciers van machines en gereedschappen) en het Centrum voor Ontwerp en Productie (COP, sotwareleveranciers) aangesloten. De organisatie heeft als missie het concurrentievermogen van de aangesloten leden die (kapitaal)goederen en diensten leveren aan de maakindustrie te versterken.