Gieterijen zoeken doorbraaktechnologie voor energiereductie

0
478

De Nederlandse gieterijen verenigd in de AVNeG publiceren in mei een routekaart 2030 waarin ze aangeven hoe ze de komende jaren tot forse energiereducties willen komen. “We focussen daarbij op doorbraaktechnologieën”, zegt AVNeG-bestuurslid Grietinus Kamps.

De routekaart is in concept al klaar en alle negentien leden van de AVNeG zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling daarvan. Deze toekomstvisie bevat onder meer de doelstelling om het energieverbruik met 50 procent te reduceren. De gieterijen nemen al deel aan de meerjarenafspraken (MJA’s) met de overheid, waardoor ze momenteel reeds zo’n 2 procent energiereductie per jaar realiseren. “Maar dat is niet voldoende”, zegt Kamps. “We hebben doorbraaktechnologieën nodig om onze doelen qua energiereductie te halen. Daarbij zetten we onder meer in op gietlooploos gieten, braamloos gieten en het gebruik van vuurvast materiaal.”

De Nederlandse gieterijen opereren hoofdzakelijk internationaal omdat de Nederlandse markt voor hen beperkt van omvang is. Hun voornaamste afzetsectoren zijn automotive, wegtransport, industriële voortuigen en machinebouw. ” We willen sterk concurrerend zijn en duurzaamheid is daarbij een belangrijk wapen”, aldus Kamps, die ook kansen ziet in het upcyclen van staalschroot. “Staalschroot verdwijnt nu naar landen in Azië, waar het onder belabberde milieu- en arbo-omstandigheden wordt verwerkt. Vervolgens worden we daarmee hier in Europa beconcurreerd. Ook daar ligt een grote uitdaging voor ons. Van bouten en moeren kunnen wij weer prachtige machineonderdelen maken.”

De Nederlandse gieterijen – een kennisintensieve sector, die gebruik maakt van geavanceerde productie-installaties – beschouwt naast energie en milieu ook opleidingen en arbeidsmarkt en arbo als speerpunten van het beleid, te meer daar de (Europese) regelgeving op die gebieden toeneemt. Momenteel bereidt de sector zich voor op een branche-onderzoek door de Arbeidsinspectie in het voorjaar. De lidbedrijven van de AVNeG zijn hierop voorbereid door verbetercoaches en er is constructief overlegd met inspectie om te weten waarop zal worden gelet. Kamps: “Dat zal onder meer de machineveiligheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn. Omdat er in gieterijen veel wordt geslepen is onder meer gelaatsbescherming van belang. Vanwege de hitte moet ook de bescherming tegen brandwondjes goed zijn en vanwege het geluid dient ook de gehoorbescherming in orde te zijn. We gaan er vanuit dat de inspecties goed zullen verlopen omdat de gieterijen de zaken voor hun medewerkers doorgaans wel o porde hebben.”

De AVNeG is de brancheorganisatie van de grotere gieterijen, aangesloten bij de FME. Daarnaast zijn er ook gieterijen lid van de Metaalunie. Dat zijn er in totaal 76, waarvan 45 kunstgieterijen. Zeventien van de Metaalunie-gieterijen zijn lid van de brancheorganisatie MGB, die onder meer werkt aan imagoverbetering. “Gaat het over gieten, dan zie je overal vonken en spatten”, zegt MGB-branchesecretaris Frans van der Brugh. ” Maar gieten is veel meer. Het is echt een mooi vak.”