Goudsmit demagnetiseert transportleidingen in India

0

Goudsmit Magnetic Systems uit Waalre heeft onlangs PE gecoate buizen, geleverd door de Dylan Group Netherlands, van een nieuw te bouwen olieraffinaderij in Zuid-Oost India gedemagnetiseerd. Dit was noodzakelijk omdat de buizen door het aanwezige remanent-magnetisme, niet gelast konden worden en daardoor de bouw van de raffinaderij stil kwam te liggen.

Om dit remanent-magnetisme te laten verdwijnen of te reduceren tot een werkbare waarde, heeft het bedrijf een systeem ontwikkeld, dat bestaat uit een laagfrequent generator en specifiek kabelsysteem. Dit kabelsysteem wordt als een spoel om de buizen gewikkeld. Hiermee wordt een sterk wisselend magneetveld in de buizen opgewekt dat afneemt in sterkte tot 0. Het gevolg hiervan is dat het remanent-magnetisme verdwijnt of wordt gereduceerd tot een werkbare waarde van ca. 35 Gauss. In dit geval betrof het circa 40 buizen van koolstof staal van elk 12 meter lang en met een doorsnede van 470mm. De werkzaamheden hebben vier dagen geduurd.

Demagnetiseren

De oorzaken van remanent-magnetisme van materialen kunnen volgens Goudsmit van velerlei aard zijn en laten zich in de praktijk niet eenvoudig indelen. Ze worden echter, gewild of ongewild, vaak veroorzaakt door magneetvelden uit de directe omgeving. Bijvoorbeeld door opspantafels, magneettransport, inductie verwarmen, scheurtesten, magneetgrijpers et cetera. Maar ook door elektrisch lassen, mechanische trillingen, slijpen, zagen en koud vervormen kan deze magnetisatie worden versterkt. De gevolgen zijn vaak heel divers. Plasma solderen is vaak onmogelijk, kleine metaaldeeltjes en metaalstof blijft kleven, verhoogde slijtage bij lagers, uitval en wachttijden bij automatische bewerkingstations door klevende materialen, problemen bij elektrisch lassen, oneffenheden en dikte verschillen bij elektrisch verzinken en verchromen, scherpe randen bij galvaniseren et cetera.

In bovengenoemd geval konden de buizen niet aan elkaar gelast worden omdat de vlamboog afbuigt (arc-deflection). Dit kan bindingsfouten veroorzaken en is dus zeker niet gewenst. Kortom: ongewenst remanent-magnetisme kost tijd, geld en beïnvloedt de kwaliteit van de eindproducten. Om dit te voorkomen heeft het bedrijf een aantal demagnetiseersystemen ontwikkeld in tunnelvorm (eventueel met transport/rollenband), in tafelvorm (eventueel met transport/rollenband), als handbediend apparaat of laagfrequent als mobiele unit. Wanneer investeren hierin niet rendabel is, biedt de magneetleverancier ook de mogelijkheid dit op locatie of in eigen huis te doen.