Groei MKB-metaal vertraagt

Het voorzichtige herstel dat het MKB-metaal in het laatste kwartaal van 2010 inzette, lijkt in het eerste kwartaal van 2011 te stabiliseren. De ondernemers zijn over de gehele linie in het eerste kwartaal positief, maar wel in dezelfde mate als drie maanden geleden. De stijgende lijn is niet verder doorgezet.

Dit blijkt uit de resultaten van de Economische Barometer van de Koninklijke Metaalunie over het eerste kwartaal van 2011. Daaruit blijkt ook dat de werkgelegenheid in de sector opnieuw is toegenomen. Maar dit geldt ook voor het aantal vacatures dat toeneemt en daarmee de druk op de arbeidsmarkt. Bij de beoordeling van de orderportefeuilles scoorden exportorders twee jaar lang beter dan binnenlandse orders; dat is nu veranderd.

De bedrijfsresultaten worden over het eerste kwartaal minder positief gewaardeerd, terwijl de verwachting voor het tweede kwartaal juist weer beter is. En, net als vorig kwartaal, maakt ook nu ongeveer de helft van de bedrijven winst. Overigens blijven de verschillen tussen de diverse sectoren in het MKB-metaal groot.

De werkgelegenheidstoename blijft doorzetten en gaat alweer zorgen voor druk op de arbeidsmarkt. Eén op de vijf ondernemers in het MKB-metaal geeft aan meer personeel in dienst te hebben dan een kwartaal eerder en 8% minder. Deze toename ligt op hetzelfde niveau als het vorige kwartaal. Het aantal bedrijven met gedwongen ontslagen is echter in het eerste kwartaal opnieuw iets gestegen van 5 naar 6%. Dit percentage ligt het hoogst bij de bouwgerelateerde bedrijven.

Het aantal bedrijven met vacatures neemt toe tot 34% van de bedrijven. Het gemiddeld aantal vacatures per bedrijf is 2,2. Binnen de sectoren verspaning en machinebouw bevinden zich de meeste bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Dat de druk op de arbeidsmarkt toeneemt is te merken aan de termijn waarop ondernemers denken vacatures in te vullen. Voor het eerst sinds lange tijd verwachten ondernemers niet meer alle vacatures binnen een half jaar in te vullen.

Binnenlandse orders

De ontwikkeling van de binnenlandse orderpositie is in het eerste kwartaal van 2011 nagenoeg gelijk aan die van het laatste kwartaal van 2010. Ook nu heeft 40% een beter kwartaal achter de rug en 20% een slechter. De waardering van de orderpositie is gelijk gebleven aan die in het vorige kwartaal: 40% positief en 18% negatief. Voor het tweede kwartaal verwachten minder ondernemers een beter kwartaal dan het vorige. Daartegenover staat dat ook minder ondernemers een slechter kwartaal verwachten.

Dat het herstel van orderposities in het eerste kwartaal niet echt doorzet, blijkt ook uit de omvang van de orderportefeuilles. Deze was eind 2010 gestegen naar gemiddeld 10 weken, maar is in het eerste kwartaal weer teruggezakt naar 9 weken.

Opvallend bij de orderposities zijn de resultaten van de bedrijven die aan de bouw leveren. Ondanks de mindere verwachtingen, pakte het eerste kwartaal 2011 voor hen beter uit dan het vierde van 2010. Constructie- en lasbedrijven, die meestal gelijke tred houden met het gehele MKB-metaal, wijken het eerste kwartaal in negatieve zin af.

Orderpositie buitenland neemt iets af

De ontwikkeling van de exportorderpositie is in het eerste kwartaal vergelijkbaar met het vorige; 37% van de ondernemers heeft een beter kwartaal achter de rug en 19% een minder kwartaal. In het eerste kwartaal van 2011 is de beoordeling van de buitenlandse orderpositie iets teruggelopen. De waardering van de orderportefeuille ligt onder het niveau van het vierde kwartaal; 35% beoordeelt de portefeuille gunstig (was 39%) en 15% ongunstig (was 11%). Voor het tweede kwartaal van 2011 verwacht 29% van de ondernemers een stijging van de export (was 35% eerste kwartaal).

Bedrijfsresultaten schommelen; grote verschillen per sector

De beoordeling van de bedrijfsresultaten wijkt af van de vorige Barometer en geeft per saldo een afname van de groei te zien. 37% van de ondernemers heeft in het eerste kwartaal een toename van het bedrijfsresultaat gerealiseerd (was 33%) en 21% een afname (was 14%). De bedrijfsresultaten worden in het eerste kwartaal minder gunstig gewaardeerd dan 3 maanden geleden. Nu geeft 37% van de ondernemers aan het bedrijfsresultaat als goed te waarderen, tegen 42% vorig kwartaal. 18% waardeert de resultaten als slecht, tegen 15% drie maanden geleden. De verwachte bedrijfsresultaten voor het tweede kwartaal zijn beter; 44% verwacht een verbetering en 9% een verslechtering van het resultaat.

Het aantal bedrijven dat winst maakt is ten opzichte van het vorige kwartaal ongeveer gelijk gebleven; ruim de helft maakt winst, bijna 30% speelt quitte en ongeveer 20% draait met verlies. De verschillen per sector blijven groot. De toeleverende bedrijven aan de bouw en las- en constructiebedrijven zitten onder het gemiddelde. Verspanende-, toelevering-, elektronica- en metaalwarenbedrijven scoren bovengemiddeld.

Investeringsbereidheid blijft afnemen

Van de MKB-metaalondernemers geeft 30% aan dat zij in 2011 opnieuw minder zullen investeren in machines dan in 2010 en 24% verwacht meer te investeren. Per saldo opnieuw een afname dit kwartaal van 6%. Het tweede kwartaal 2008 was het laatste kwartaal waar de investeringsverwachting per saldo positief was.

Lees hier de volledige tekst van de Economische Barometer

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Meeste bedrijven in MKB-metaal kunnen gestegen kosten compenseren

08-08 Dat is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen gaf nog 42%…

Bedrijf en Economie

Ruim 60% MKB-metaal worstelt met beschikbaarheid materialen

24-01 Meer dan 60% van de respondenten geeft aan dat zij te maken hebben met…

Personeel en Opleiding

Geen zicht op hervatting cao-overleg

13-12 De Metaalunie krijgt vragen van lidbedrijven die, vooruitlopend op een nieuwe cao, per 1…

Personeel en Opleiding

‘Ontwikkelingskansen in MKB-metaal gigantisch’

12-07 Om de bedrijven in het MKB-metaal zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,…

Bedrijf en Economie

Gestaag herstel MKB-metaal ondanks tweede lockdown

13-01 Ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in…

Bedrijf en Economie

Omzet en orderportefeuille MKB-metaal zakken verder weg

30-04 Maar liefst 63% van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal verwacht grootste klap na de zomer

14-04 Zeven op de tien bedrijven in het MKB-metaal verwacht voor de komende weken een…

Bedrijf en Economie

MKB-metaal nu al onder grote druk

26-03 86% van de MKB-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen