Groeitempo plaatbewerking ongewijzigd

0

De inkoopmanagers in de plaatbewerking waren in december vrijwel even positief als in november over de groei in hun branche. Uit de laatste meting van de FDP BrancheBarometer Plaatbewerking kwam een indexscore naar voren van 57,6, versus 57,7 in november.

De plaatbewerking ontwikkelde zich in december ook vrijwel hetzelfde als de totale Nederlandse industrie ( 57,5 , wordt maandelijks door branchevereniging Nevi gemeten). Omdat een score hoger dan 50 ‘groei’ betekent, kan geconcludeerd worden dat er in de plaatbewerking (maar ook in de industrie algemeen) sprake is van groei.

De BrancheBarometer Plaatbewerking van FDP (i.s.m. MCB) is opgebouwd uit vijf componenten. Met betrekking tot de ontwikkeling in december ten opzichte van november zijn met betrekking tot deze componenten de volgende conclusies te trekken:

– De productie in de plaatbewerking ontwikkelt zich veel minder positief ten opzichte van vorige maand

– Over de orders denken de inkopers veel positiever

– De levertijd van de leveranciers is korter

– De voorraden eindproduct nemen flink af

– Over de werkgelegenheid denkt men positiever.

De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer, nemen flink toe volgens de inkopers ten opzichte van vorige maand.

Ten opzichte van de totale industrie zijn de volgende conclusies te trekken m.b.t de verschillende aspecten in de afgelopen maand:

– Het productieniveau is in de plaatbewerking in december vrijwel hetzelfde als in de industrie totaal

– Het orderniveau is vrijwel hetzelfde

– De levertijden van de leveranciers zijn veel langer

– De voorraadniveaus in de Plaatbewerking zijn flink lager

– Over de werkgelegenheid denken de inkopers veel positiever.

De inkoopprijzen, geen onderdeel van de totale BrancheBarometer, zijn in de Plaatbewerking relatief flink lager dan in de totale industrie.