Groot congres over plaatbewerking in Leuven

0

Van 18 tot 20 april vindt in Leuven de 14de International Conference on Sheet Metal, SheMet 2011, plaats. Deze tweejaarlijkse conferentie biedt iedereen die is betrokken bij plaatbewerkingsproductie of toelevering aan de sector de kans inzicht te verwerven in de trends en ontwikkelingen voor de komende jaren op het gebied van materialen, processen, machines en productiesystemen.

Deelthema’s zijn plaatbewerkingsprocessen, machines en werktuigen, modelleertechnieken, werkvoorbereiding en productieplanning, materialen en materiaaltesten, kwaliteitsbewaking en betrouwbaarheid. Speciale sessies worden voorzien voor thema’s zoals incrementeel omvormen (prototyping), energie-efficiëntie van plaatbewerkingsprocessen en microtechnologieën.

Diverse internationaal gereputeerde plenaire sprekers hebben hun komst toegezegd: prof. F. Vollertsen (D) zal spreken over ‘Size Effects in Micro Forming’, prof. K. Mori (J) behandelt ‘Application of Servo Presses to Sheet Metal Forming’, prof. E. Tekkaya (D) gaat in op ‘Innovative Machine Concepts for 3D Bending of Tubes and Profiles’ en dr. W. Serruys (B) op ‘Adaptive Control in CNC Sheet Metal Processing’.

Als conferentie-organisator zal prof. Joost Duflou van de Katholieke Universiteit Leuven de stand van zaken op het vlak van onderzoek rond ‘Energy and resource efficiency of sheet metal working processes’ behandelen. Dit onderwerp sluit nauw aan bij de ISO-activiteiten gericht op het lanceren van een nieuwe norm rond het energieverbruik van werktuigmachines.

Aan de hand van bijdragen uit 25 landen is een programma met een 120-tal presentaties samengesteld. Dit biedt op een overzichtelijke manier zowel aan onderzoekers als industriële ontwikkelaars een degelijk beeld van de stand van zaken binnen de plaatbewerkingsdiscipline. De sociale momenten tussen de presentatiesessies zullen kansen bieden voor interactie met sprekers, zodat een optimale kennisoverdracht mogelijk wordt.

Naast de presentaties van onderzoeksbijdragen is ook een reeks industriële mededelingen voorzien waarin recente ontwikkelingen binnen bedrijven uit de regio zullen worden voorgesteld. Het programma wordt vervolledigd met een aantal parallelle bezoeken aan bedrijven en het onderzoekslaboratorium van de KU Leuven–Sirris op 19 april.

Het programma en de logistieke details van de conferentie zijn op te vragen op www.mech.kuleuven.be/Shemet2011. Via deze website kan men zich ook online inschrijven.