Haalbaarheidsonderzoek naar een aangepaste afzuiginstallatie.

Arntz Nederland (www.arntz-nl.com) levert vanuit Almere band- en cirkelzagen voor alle denkbare toepassingen in de industrie. Het slijpen van de zagen geschiedt voornamelijk in de productielocatie te Almere met geavanceerde CNC-slijpmachines. Arntz kenmerkt zich door korte doorlooptijden door de eigen koeriersdienst en robotbelading op de slijpmachines.

Geen beschrijving

In 1991 is het bedrijf verhuisd naar de huidige productielocatie. De centrale afzuiging van het pand is afgestemd op het toenmalige machinepark met merendeels conventionele slijp­machines. In de loop der jaren zijn er diverse machinemutaties en uitbreidingen geweest, onder andere meer inzet van CNC olie gekoelde machines, die een eigen nevelafzuiging bezitten. Op initiatief van Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is tijdens het jaarlijks adviesbezoek een inventarisatie van de aanwezige klimaatinstallatie uitgevoerd.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat van alle energieverbruikers bijna 80% van het elektraverbruik voor rekening komt voor de aanwezige centrale afzuiging. Daarnaast wordt 30.000 m3 per uur geklimatiseerde lucht naar buiten geëmitteerd, wat in de winter als toe­voerlucht weer verwarmd moet worden. Uit de inventarisatie van de afzuigbehoeften blijkt dat volstaan kan worden met een centrale afzuiging van 9.000 m3, de oude installatie is in de loop der jaren fors overgedimensioneerd geraakt. De reductie is onder meer mogelijk door een betere inzet van de aanwezige interne afzuiging op de modernere machines en door een betere dimensionering van de afzuigkap in de nieuwe situatie.

Op basis van de inventarisatie heeft Arntz verzocht om een haalbaarheidsonderzoek naar een aangepaste installatie. In het onderzoek zijn twee potentiële mogelijkheden ter vervanging onderzocht op efficiëntie en kostenaspect:
– een centrale opstelling met een lagere capaciteit;
– een decentrale opstelling wat per proces geschakeld kan worden.

Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de inzet van gebruikte filterinstallaties.
Uiteindelijk is gekozen voor de vervanging door een centrale filterinstallatie, omdat de aan­schaf­kosten van deze installatie relatief laag waren ten opzichte van drie decentrale installaties. Een belangrijk aandeel in de kosten betreffen de benodigde aanpassingen op het leidingnet.

Naar verwachting zullen het elektraverbruik met 37.500 kWh en warmteverbruik (Arntz is aangesloten op stadsverwarming) met ruim 160 GJ (wat overeenkomt met bijna 5.000 aeq) gereduceerd zijn. De financiële besparing op energiekosten komt hiermee jaarlijks op € 6.300,-. De geschatte investering bedraagt maximaal € 10.000,-

Karel Frieling, directeur Arntz Nederland, benoemt de aanpak van Stichting Adviescentrum Metaal als praktisch en pragmatisch. Deze adviseurs zijn onafhankelijk en kunnen daardoor een objectief advies geven.

De Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) is een praktijkgerichte kennispartner voor metaalondernemers op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en arbo, ruimtelijke ordening, bouw en techniek en duurzaam ondernemen.

SAM (voorheen Stichting Metaal en Milieu) is in 1993 op initiatief van enkele metaalondernemers gestart met het bieden van externe milieuexpertise. In een snel tempo zijn daar andere thema’s aan toegevoegd. Momenteel biedt de stichting een breed adviespakket aan voor de metaalbranche. Het stichtingsconcept maakt specialistische kennisopbouw binnen de metaalbranche mogelijk. SAM vervult daarin een belangrijke netwerkfunctie. Naast de individuele bedrijfsadvisering investeert de stichting tevens in brancheonderzoeken. Hierbij worden nieuwe thema’s op het gebied van beleid en techniek vertaald naar concrete projecten voor de branche. Hiermee wordt tevens de continue kennisontwikkeling van SAM bewerkstelligd. Voor meer informatie:
Stichting Adviescentrum Metaal tel. 030 – 693 00 55 of op www.metaaladvies.nl

Heeft u een concrete vraag over één van bovengenoemde onderwerpen?
Deze kunt u mailen naar jlv@metaaladvies.nl

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Verspanen

IMS Nederland zaagt volautomatisch grote series blankstaal

01-04 Steeds meer draaierijen doen hun zaagmachine de deur uit en bestellen bij hun leverancier…

Werkplaatstechniek

Cirkelzaagbladen Metabo uitgebreid

01-12 Of het nu gaat om hout, laminaat, staal, aluminium of vezelcement – verschillende materialen…

Werkplaatstechniek

Bosch introduceert accumetaalcirkelzaag

07-09 Met de eerste accumetaalcirkelzaag van Bosch kan metaal snel, precies en bijna zonder vonken…

Geen categorie

Man bijt hond op bezoek bij 70-jarige Friese slijper

17-10 Het populaire tv-programma Man bijt hond bracht onlangs een bezoek aan Beko Slijpinrichting in…

Geen categorie

Speciale cirkelzaag Kinkelder voor sneller zagen van buizen

19-06 Zaagbladenproducent Kinkelder heeft een speciale cirkelzaag ontwikkeld voor binnengeschaafde, langsnaadgelaste stalen buizen. De nieuwe…

Geen categorie

De Cromvoirtse zet mega-stappen

14-09 Met de installatie van een volautomatische verstekcirkelzaagmachine van KASTO heeft De Cromvoirtse opnieuw een…

Geen categorie

Behringer voert zaagsnelheid spectaculair op

20-06 De Duitse zaagmachinefabrikant Behringer toonde begin juni tijdens haar driedaagse open huis spectaculaire ontwikkelingen…

Geen categorie

Posthumus exclusief importeur MEP zaagmachines voor Benelux

22-02 Posthumus Machines en Revisie in Drachten heeft onlangs een langdurig contract afgesloten met de…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X