Heat & Surface Treatment heeft Nadcap certificaat terug

0

Door een brand in het voorjaar van 2010, die een groot deel van het machine- en ovenpark verwoestte, werd de aerospace certificering Nadcap van Heat & Surface Treatment niet verlengd. Maar de Eindhovense warmtebehandelaar heeft het certificaat al weer in zijn bezit.

Certificeringsinstantie PRI heeft eind februari alsnog een audit uitgevoerd die met succes is afgerond. H&ST (een dochter van Aalberts Industries) is daardoor per direct weer de enige commerciële warmtebehandelaar in de Benelux, die voor het marktsegment aerospace een Nadcap-certificering bezit. De audit is niet alleen uitgevoerd op het bestaande ovenpark maar ook op de nieuw geïnstalleerde ovens. De herbouw van de afgebrande productiehal wordt momenteel afgerond en zal worden afgesloten met een heropening eind mei, waarvoor alle relaties worden uitgenodigd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van vier nieuwe ovens die op termijn ook voor de Nadcap certificering in aanmerking komen.

Heat & Surface Treatment is een service provider voor warmtebehandelingen zoals harden en vacuüm solderen, maar ook voor PVD en CVD als oppervlaktebehandelaar. Heat & Surface Treatment is onder andere actief in de semicon-, automotive-, elektronische- en luchtvaartindustrie.

Nadcap is het wereldwijde toonaangevende programma voor grote bedrijven, ontworpen om een kosteneffectieve aanpak mogelijk te maken voor speciale processen en producten met het doel continue verbeteringen door te voeren in de aerospace en automotive industrie.

PRI is een non profit organisatie met als doel de industrieënbelangen te verbeteren door de ontwikkeling van prestatienormen, het beheer van kwaliteitsborging, accreditering en certificatieprogramma’s alsmede de daarmee samenhangende activiteiten ten behoeve van de industrie, de overheid en het grote publiek.