Hoeveel verdient een CNC-vakman?

1

Wat kun je verdienen als vakman in de metaal? Het Verspanersforum heeft op haar onlangs geheel vernieuwde website een salarisindicatie voor CNC-vaklieden gepubliceerd.

Volgens deze indicatie ligt het aanvangssalaris voor een CNC-vakman ergens tussen de 1800 en 1950 euro. Iemand met 3-5 jaar ervaring verdient tussen de 2440 en 3060 euro en iemand met 6-9 jaar ervaring 2585 euro. Het is volgens het Verspanersforum geen uitzondering dat een draaier met 10-15 jaar ervaring 3350 euro of meer verdient. Alle genoemde bedragen zijn bruto per maand.

Gevraagd naar een toelichting op deze cijfers, zegt Peter Schuurbiers, lid van de stuurgroep van het Verspanersforum: “We hebben deze bedragen uit de landelijke pers gehaald. Ze zijn wat ons betreft nog maar een begin. Daarom staan er bij iemand met 3-5 jaar ervaring twee bedragen en staat er bij iemand met 6-9 jaar ervaring nog maar één bedrag, hoewel die natuurlijk ook meer kan verdienen. Maar dat moeten we allemaal nog interpreteren. We hopen dat de genoemde bedragen reacties opleveren, zodat we ze verder kunnen invullen.”

Het Verspanersforum publiceert deze bedragen omdat het een bijdrage wil leveren aan het aantrekkelijker maken van het vak van CNC-frezer en CNC-draaier. “Om het vak aantrekkelijk te maken moet voor de jeugd ook transparant zijn wat er kan worden verdiend in de metaal: een goed salaris en een goed pensioen. Breng die aantrekkelijke voorwaarden maar onder de aandacht. Dat werkt naar onze mening positief.”