Instroom metaalleerlingen ROC Midden Nederland daalt niet meer

0

Dankzij het project ‘Echte vaklieden in de metaal’ heeft de afdeling Werktuigbouw van ROC Midden Nederland de dalende instroom van leerlingen een halt toegeroepen en zijn de eerste tekenen van groei zichtbaar. De tijdsduur van een 2-jarige BBL-opleiding, die landelijk was opgelopen tot 3 jaar, is teruggebracht tot 2 jaar.

De afdeling Werktuigbouw van ROC Midden Nederland trekt samen met Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) Midden Nederland op om meer en beter gekwalificeerde, jonge vaklieden in de metaal te krijgen. Met het project ‘Echte vaklieden in de Metaal’, speelt zij in op de roep vanuit de metaalbranche naar meer vakmanschap van instromers uit het vmbo en mbo.

De uitvoering van het onderwijstraject in dit metaalproject is als volgt: in de BBL-opleiding wordt gestart met een intensieve training van praktijkbasisvaardigheden van 3 weken om het te lage startniveau aan te pakken. Daarna zijn de leerling-werknemers 2 dagen per week bezig met de theorie en praktijk van hun opleiding. De overige 3 dagen werken ze bij de metaalbedrijven waar ze een en ander in praktijk brengen en ervaring opbouwen. Door deze regeling kan de vaktheorie mooi aan de praktijk gekoppeld worden en zo een ideale invulling geven aan het competentiegericht onderwijs (CGO).

Invoering van CGO vraagt om een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en gedragsverandering bij alle partijen. Overleg tussen de drie primaire spelers – deelnemer, praktijkopleider en docent – staat hierbij centraal. Drie jaar geleden is het BiB (Beroepsonderwijs in het Bedrijf) project ‘Praktijk op Maat in de Metaal’ onder leiding van de Koninklijke Metaalunie van start gegaan om deze samenwerking te bevorderen. Daaruit vloeide de noodzaak voor meer maatwerk in de mbo-opleidingen voort en dít resulteerde in een vernieuwing en verbetering van maatwerkopleidingen in de metaal. Dit project is in vier regio’s in het land uitgevoerd met de roc’s en OBM’s in die regio’s. De samenwerking in Midden Nederland wordt vanuit alle geledingen als een succes gezien en zal in de komende jaren uitgebreid worden tot alle beroepsopleidingen in de metaal.

Deze samenwerking OBM-ROC Midden Nederland is op de nieuwjaarsbijeenkomst van ROC Midden Nederland beloond met de Kienhuisprijs. In december 2010 werden de samenwerkingspartners samen met Werkartaal uit Zeist bij de eindpresentatie van het project ‘Praktijk op Maat in de Metaal’ op Papendal door de aanwezigen gekozen als het beste Maatwerkproject.