Kamp en DPA Plaatwerk ontwikkelen nieuwe coatingtechniek

0

Drie MKB-bedrijven onder leiding van Kamp Coating in Apeldoorn ontvangen circa 2,6 miljoen euro subsidie vanuit Europa en het Rijk om een innovatieve en duurzame productiewijze voor het coaten van metaal te ontwikkelen.

Poedercoatingbedrijf Kamp ontwikkelt deze methode samen met plaatsgenoot All Tech Supply, DPA Plaatwerk uit Kampen en de Universiteit Twente. Het doel van het project is het ontwikkelen van een succesvolle productieketen voor de coating van metalen producten waardoor bijvoorbeeld full colour fotoprints in het metaal worden ingebracht. Dit gebeurt via sublimatie, het direct overgaan of overbrengen van de vaste in de damptoestand of omgekeerd. Afbeeldingen op metalen muurplaten of aanwijzingsborden krijgen hiermee een aanzienlijk langere levensduur zonder dat sprake is van achteruitgang in kwaliteit.

De bedrijven die participeren in deze ontwikkeling nemen delen van het productieproces voor hun rekening en zijn bij het geheel betrokken. Op de omvangrijke investeringen voor een dergelijke innovatieve productiemethode krijgen deze bedrijven financieringsondersteuning vanuit het Europese stimuleringsprogramma ‘GO Gebundelde innovatiekracht’ voor Oost-Nederland ter grootte van 1.759.065 euro, aangevuld met 909.739 euro van het Rijk.

Deze investeringen hebben tot doel deze bedrijven een steviger positie in de markt in de regio en daarbuiten te geven waardoor de organisatiegraad en werkgelegenheid in Oost-Nederland versterkt wordt. Kamp Coating en partners kunnen zich hierdoor gaan onderscheiden in de bedrijfssector van Nederlandse coatings- en plaatbewerkingsbedrijven. In dagblad De Stentor zegt directeur Maarten Waaijenberg van Kamp Coating hierover: “Zonder de technologische vernieuwing zou ons bedrijf uiteindelijk meegaan in een krimpende markt. Maar wij willen juist voorop lopen.”
Mede-directeur John Kamp wijst op toenemende concurrentie vanuit Oost-Europa en China. ,,Het simpele coatwerk verdwijnt naar het oosten”, ziet hij. ,,Door daar dit soort ontwikkelingen tegenover te stellen creëren wij continuïteit.” Zijn bedrijf, dat ook een vestiging heeft in Eindhoven, heeft altijd oog gehouden voor de toekomst en de noodzaak noviteiten te ontdekken, zegt Kamp. Zelf heeft het bedrijf dan ook 5 tot 6 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe technologie.
Gevolg van het project is dat het bedrijf in Apeldoorn dringend moet uitbreiden. ,,We gaan er 3600 vierkante meter bij bouwen”, zegt Kamp. Dat is nodig om onder meer een 75 meter lange machine te kunnen herbergen. Al in maart gaat de eerste schop de grond in.
De innovatie heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Op dit moment werken er in Apeldoorn circa twintig mensen bij het bedrijf. Dat groeit naar ongeveer 55 man, zegt Kamp. De nieuwe werkgelegenheid wordt dankzij het hightech proces bovendien hoogwaardiger en zal steeds meer op universitair niveau zijn.