LAC presenteert certificatieschema lasercladden

0

Het certificatieschema lasercladden is gereed. Het zal aan de Nederlandse industrie worden gepresenteerd op donderdag 8 november in Inspiratiepark Serbonne in Nijverdal tijdens een middagseminar.

Vorig jaar is reeds het certificatieschema laserlassen opgesteld en als direct vervolg daarop is gestart met het opstellen van het certificatieschema lasercladden. Dit bleek nog een hele uitdaging, immers hiermee moeten productiebedrijven hun klanten kunnen garanderen dat de middels lasercladden opgebrachte lagen gedurende de hele levensduur intact blijven. Daarbij gaat het om diverse soorten lagen in alle mogelijke milieus. Het Laser Applicatie Centrum is de uitdaging aangegaan met een team specialisten op lasercladgebied. Alle inspanningen hebben nu geresulteerd in het certificatieschema.

Tijdens het seminar zal uitleg worden gegeven over de werking van de praktijkrichtlijn en het certificatieschema. Ook zal er een mooie case gepresenteerd worden waaruit de noodzaak van certificering zal blijken.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deelname aan dit kosteloze seminar door een e-mail te sturen aan info@lac-online.nl onder vermelding ‘seminar 8 november’.