Lidbedrijven Metaalhuis treden naar buiten in presentatiemap

0

Het Metaalhuis heeft een presentatiemap uitgebracht, waarin de leden vertellen over hun bedrijf en producten, maar ook over duurzaam, innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook zijn in de map verschillende aanbevelingsbrieven opgenomen, waarin de pluspunten van de onderlinge samenwerking tussen de MKB-bedrijven wordt onderstreept.

Het eerste exemplaar van de map is door Bert van Gjizel, projecteigenaar Metaalhuis, overhandigd aan Elies Lemkes-Straver, directeur van Brainport Development. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarmee het Metaalhuis haar Innovatie Prestatie Contract (IPC) afrondde. Met deze map willen de leden van het Metaalhuis gezamenlijk naar buiten treden. Zij richten zich hierbij vooral op overheden en onderwijsinstellingen.

In 2002 werden, in het kader van het Horizonprogramma (nu Brainport) onder leiding van Elies Lempkes-Straver, de eerste stappen gezet om de bedrijvigheid in Zuidoost Brabant op te krikken. Om nieuwe activiteiten te ontplooien tussen de kleine metaalbedrijven werd het Metaalhuis opgericht. Zo’n 35 metaal- en metalelektrobedrijven uit de regio hebben zich hierbij aangesloten. Door bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen, helpen ze elkaar onderling bij het oplossen van bedrijfsorganisatorische of technische problemen. Minimaal zes keer per jaar komen ze bij elkaar om van elkaar te leren en samen te werken. De Metaalhuisleden werken onderling inmiddels deels samen bij de ontwikkeling van nieuwe machines en innovatieve projecten. Een tiental ondernemers van het Metaalhuis is al in contact gekomen met de regionale overheid.