Machineleveranciers VIMAG: herstel lijkt definitief ingezet

0

De fabrikanten en leveranciers van machines, (hardmetalen) gereedschappen en apparatuur voor meet- en besturingstechniek verenigd in de VIMAG, hebben vorig jaar hun machine-verkopen met 40 procent zien stijgen. Het herstel lijkt definitief ingezet, maar aangezien de omzetcijfers nog onder de niveaus van 2005 liggen, is er nog een weg te gaan voordat de branche weer volledig is hersteld.

Dit stelt de sectie VIMAG van de Federatie Productie Technologie (FPT) op basis van de zojuist gepresenteerde orderintake en omzetstatistieken over 2010. Ten opzichte van 2009 daalden de gereedschapsverkopen licht (-3%). Deze daling wordt met name veroorzaakt door een daling in de eerste zes maanden van 2010; de laatste twee kwartalen vertonen opeenvolgende groei ten opzichte van het jaar daarvoor. De machineverkopen stegen over 2010 met 40%; een stijging die aan het begin van 2010 werd ingezet en sindsdien wordt vastgehouden.

De omzet voor gereedschappen bedroeg over 2010 111,6 miljoen euro (2009: 114,7 miljoen euro). De omzetdaling werd veroorzaakt door de afnemende omzetten in meetgereedschappen en -machines (-31,9%). Daarentegen stegen de omzetten van verspanende verbruiksgoederen (+4,9% naar 64,1 miljoen euro), niet-verspanende verbruiksgoederen (+17,5% naar 16,1 miljoen euro), investeringsgoederen (+17,4% naar 9,6 miljoen euro) en overige gereedschappen (+11,9% naar 3,5 miljoen euro).

De machineomzetten stegen over 2010 met 40,2% tot 100,7 miljoen euro (2009: 71,8 miljoen euro). De stijging doet zich over de volle breedte van het leveringsprogramma voor, waarbij de sterke stijging in de categorie overige machines (+170,2% naar 6,0 miljoen euro) het meest opvallend is. De omzetten in verspanende machines en niet-verspanende machines stegen met 31,1 % naar 62,0 miljoen euro respectievelijk met 46,4% naar 32,7 miljoen euro.

Omdat er sprake is van twee opeenvolgende kwartalen met stijgende omzetten, concludeert de VIMAG voorzichtig dat het herstel in de branche definitief lijkt te zijn ingezet.