Mechanical seals in de praktijk

0

Sellon heeft het naslagwerk ‘Mechanical seals in de praktijk’ uitgebracht. Dit 80 pagina’s tellende boekje is geschreven door voormalig eigenaar G. Vervoort.

Vervoort heeft ruim 40 jaar ervaring in afdichting- en pompentechniek en geeft heden ten dage onder andere trainingen en seminars over dit onderwerp aan klanten van Sellon en/of begeleidt projecten van STC (Sellon Technology Centre). In dit naslagwerk heeft hij al zijn expertise met betrekking tot de hedendaagse afdichtingtechniek van de afgelopen jaren gebundeld. Hoewel het werkingsprincipe van de mechanical seal altijd hetzelfde is, zijn er per fabrikant toch aanzienlijke verschillen. Verschillen die bij verkeerd gebruik kunnen leiden tot ongewenste situaties. In dit boek legt Vervoort daarom per type mechanical seal uit wat de technische verschillen precies zijn qua ontwerp, fabricaat, opbouw en materiaalgebruik en wat de effecten zijn bij een mechanical seal als een operator of technicus bepaalde handelingen uitvoert. Verder wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende typen seals, wanneer welke mechanical seal het beste kan worden toegepast en worden de tientallen onderdelen van een mechanical seal uitvoerig beschreven. Tenslotte gaat Vervoort in op de wijze waarop mechanical seals in de praktijk worden toegepast, op welke manier een mechanical seal het beste gemonteerd kan worden en wat de consequenties zijn in geval van een foutieve montage en is er aandacht voor ‘troubleshooting’.
Het boekje voor 16,85 euro te bestellen op www.sellon.nl en wordt gratis verstrekt aan deelnemers aan een cursus of seminar van het Sellon Technology Centre.
www.sellon.nl