Metaalgroothandel positiever

0

De metaalgroothandel was in december positiever over de ontwikkelingen in de branche dan in november. Dat is opmerkelijk omdat in de afgelopen jaren de stemming in december altijd negatiever was dan in de maand daarvoor.

Een en ander blijkt uit de laatste meting van de Staalfederatie Branchebarometer Metaalgroothandel. De indexscore in december kwam uit op 52, versus 46,6 in november. Dit jaar is de index van december hoger dan november vanwege de subgroepen (bewerkingen, orders, levertijden en voorraden), waar de deelnemers een positievere situatie aangeven.

De barometer is opgebouwd uit vijf componenten, te weten bewerkingen, (nieuwe) orders, levertijden, voorraden en werkgelegenheid. De conclusies ten aanzien van deze componenten:

– De bewerkingen ontwikkelen zich positiever.

– Over de nieuwe orders denken de deelnemers minder negatief.

– De levertijd van de leveranciers is sterk gestegen.

– De voorraden zijn licht toegenomen.

– Over de werkgelegenheid denken de deelnemers ten opzichte van vorige maand weliswaar minder positief, maar zij zijn nog steeds licht positief gestemd.

De metaalgroothandel ontwikkelde zich in december iets minder goed dan de Nederlandse industrie. De NEVI-PMI kwam namelijk uit op 57,5.