Metaalunie looft Partnership Award uit

0

De Koninklijke Metaalunie heeft de inschrijving geopend voor de Metaalunie Partnership Award. Dit is een prijs voor het metaalbedrijf dat zich onderscheidt door waarde te creëren door actieve samenwerking met afnemers, toeleveranciers en/of collega-toeleveranciers in de keten.

De Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een MKB-bedrijf of een cluster van bedrijven, dat zich op een bepaald gebied aantoonbaar positief onderscheidt. Dit jaar biedt de Metaalunie deze kans aan bedrijven die structureel samenwerken met afnemers en/of toeleveranciers, waarbij de samenwerking heeft geleid tot waardecreatie voor alle samenwerkende ondernemers. De samenwerking kan zowel horizontaal (met andere toeleveranciers) als verticaal (tussen toeleveranciers en uitbesteders) zijn. In alle gevallen moet de samenwerking naar de markt tot resultaat hebben geleid en bewezen succesvol zijn.

Een deskundige jury beslist wie winnaar wordt van de Metaalunie Partnership Award. Deze jury selecteert uit de inzendingen de tien beste bedrijven, waarna deze bezocht en beoordeeld worden door een adviseur, die advies uitbrengt. De bedrijven krijgen een op maat gesneden schriftelijk advies. De drie bedrijven/clusters van bedrijven met de beste beoordeling worden vervolgens genomineerd voor de award. Die bedrijven krijgen de gelegenheid zich eind mei in Nieuwegein tijdens een openbare bijeenkomst te presenteren. Na de presentaties maakt de jury de winnaar bekend. Naast de erkenning door de Award en de publiciteit rondom de verkiezing, ontvangt de winnende ondernemer een bedrag van 5000 euro.

Inschrijven

De inschrijving staat open voor alle ruim 13.000 leden van de Metaalunie, uitgezonderd bedrijven die zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur. De inschrijving staat open tot vrijdag 25 februari. Metaalunieleden die willen meedingen naar de Partnership Award kunnen zich aanmelden met de inschrijvingskaart uit de folder, aan te vragen bij Natascha Linders, Koninklijke Metaalunie, telefoon 030 – 605 33 44, award@metaalunie.nl of via www.metaalunie.nl  > ledenportal.