Metaalunie tevreden over advies topteam High Tech

0

De Koninklijke Metaalunie is in grote lijnen tevreden over het vorige week uitgebrachte advies van het topteam High Tech Systemen en Materialen. De branche-organisatie voor het MKB-metaal noemt vooral de aandacht voor het MKB op het gebied van onderzoek en innovatie veelbelovend.

MKB-bedrijven zijn cruciaal voor de dynamiek, werkgelegenheid, innovatie en groei binnen de sector. De Metaalunie stelt vast dat deze constatering in het advies de basis vormt om een aantal MKB-gerichte voorstellen te doen aan minister Verhagen van EL&I, waarbij het innovatieve MKB-ondernemerschap wordt gestimuleerd. Door investeringen van MKB-bedrijven in innovatie en groei te bevorderen en te faciliteren. Zoals een revolverend innovatiefonds van 500 miljoen euro voor projecten vanaf 100 duizend euro, maar ook middelen voor de door de Metaalunie bepleite kleinschalige samenwerkingsverbanden.

Met aanvullende fiscale stimuleringsmaatregelen, zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling aftrekbaar te maken van de Vennootschapsbelasting, naast de bestaande WBSO-regeling krijgt het MKB binnen de beperkt beschikbare middelen een aantrekkelijk instrumentarium ter beschikking, aldus de Metaalunie. “Ook de valorisatie van universitair fundamenteel onderzoek door het inrichten van proeftuinen vergroot de toegankelijkheid voor het MKB tot deze kennis.”

De erkenning van schaarste aan ‘gouden hoofden en handen’ binnen de sector leidt tot de aanbeveling tot een herkenbaar en aantrekkelijk bèta- en technisch onderwijs met de bedrijfsvakscholen als inspiratie. De Metaalunie zegt te hechten aan een goede afstemming tussen het onderwijsaanbod en het bedrijfsleven met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van vakmensen en kenniswerkers.

Het Kabinet komt voor Prinsjesdag met een reactie op het advies van het topteam High Tech Systemen en Materialen en de adviezen van de acht andere topteams. Daarbij zal de definitieve invulling duidelijk worden. Dan zal blijken of de adviezen ook daadwerkelijk worden omgezet in concrete maatregelen die ook het innovatieve MKB ten goede komen. Voor zover de adviezen bedrijfslevenbreed probleemoplossend zijn, beveelt de Metaalunie aan deze ook in generieke maatregelen om te zetten.