Metalektro: meer vacatures en minder uitstroom

0

De werkgelegenheid in de Metalektro groeit. De effecten van de crisis nemen nu duidelijk af, getuige het grotere aantal vacatures. Ook zijn de bedrijven positiever over het komende jaar dan in de voorgaande metingen.

Dit blijkt uit de uitkomsten van de Arbeidsmarktmonitor van het bedrijfstakfonds A+O Metalektro; een halfjaarlijks onderzoek dat gehouden wordt onder een representatief aantal bedrijven die bij de Stichting A+O Metalektro zijn aangesloten.

Sinds de zomer van 2010 is de meerderheid van de bedrijven hun personeelsbestand aan het uitbreiden. De positieve signalen over de werkgelegenheidsontwikkeling op de arbeidsmarkt zijn ook terug te vinden in de andere elementen van de Arbeidsmarktmonitor. Zo zijn er minder bedrijven met krimpende werkgelegenheid, is er meer instroom en blijft de uitstroom stabiel.

Het aantal vacatures en het aandeel bedrijven met openstaande vacatures neemt toe. De meeste vacatures zijn ontstaan door een toename van het werk. Daarnaast zijn vacatures ontstaan uit een vervangingsvraag, omdat personeel met pensioen gaat.

Innovaties

Het aandeel bedrijven met technologische innovaties blijkt in 2010 lager dan in 2009, maar zal in 2011 weer stijgen, is de voorspelling. In 2010 hebben de bedrijven zich vooral gericht op het verbeteren van bestaande producten en het verbeteren van productieprocessen. Op het gebied van procesinnovaties waren de metalektrobedrijven in 2010 wel actiever: ongeveer de helft van de bedrijven heeft de gebruikte productieprocessen sterk verbeterd en ongeveer een derde een volledig nieuw productieproces geïntroduceerd. Het uitbesteden van activiteiten, vooral naar het buitenland, stagneert.

Personeelsbeleid

Speerpunten van het toekomstig personeelsbeleid zijn: bevorderen van de inzetbaarheid, het verminderen van verzuim en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Opwaardering personeel

In de komende jaren verwachten bedrijven hun personeelsbestand kwalitatief op te waarderen. Hoger geschoold personeel is gewenst om de noodzakelijke technische en sociale innovaties in de bedrijven door te kunnen voeren. In de komende twee jaar verwacht 43% van de bedrijven een toename van het aandeel hbo’ers, 55% een gelijkblijvend aantal en maar 2% een afname van het aantal werknemers op hbo-niveau.

Download hier de complete uitgave Arbeidsmarktmonitor.