Metall levert eerste RAS UpDownBend zetbank

0

Metall, leverancier van RAS, Gasparini, Boschert, Flow en Muratec plaatbewerkingsmachines, heeft onlangs de eerste RAS UpDownBend zwenkbuigmachine in Nederland geleverd aan Aldowa plaatwerk in Rotterdam.

De RAS UpDownBend is een nieuw type zwenkbuigmachine dat plaatwerk zowel in een opgaande als neergaande beweging kan zetten. Omdraaien van plaat bij zettingen in tegengestelde richting is daarbij niet langer meer nodig. Eén operator kan daarmee zetwerk aan grote en complexe panelen uit dunne plaat voortaan in één cyclus compleet afwerken. Dat levert een aanzienlijke verkorting van de cyclustijd op. Aldowa gaat de RAS UpDownBend inzetten voor de productie van grote en gevelcassettes met veel complexe zettingen.

Omdat bij de zwenkbuigmachine de plaat door de buigbalk aan de achterzijde wordt gebogen, blijft de plaat aan de bedienerzijde vlak op de tafel liggen. In tegenstelling tot de buigbewerking op een kantbank, is bij deze zwenkbuigmachine daarom ondersteuning van grote plaatdelen door twee man niet meer nodig.

De Rotterdamse producent van metalen gevelpanelen realiseert met de RAS UpDownBend mede om die reden een forse arbeidsbesparing en kwaliteitsverhoging.

De RAS UpDownBend kan het aantal zettingen per zijde in één cyclus afwerken, omdat de buigbalk in beide richtingen benut wordt (up and down), waarbij de volgorde door het buigprogramma wordt bepaald. De draaipuntinstelling wordt daarbij automatisch ingesteld aan de hand van de plaatdikte en de gewenste buigradius, ongeacht of van boven naar onder of andersom wordt gebogen. Daarmee kunnen verschillende plaatdiktes en buigradii worden gezet zonder gereedschapswissel.

De UpDownBend van RAS bij Aldowa kan panelen zetten tot een maximale lengte van 4000 mm en 3 mm plaatdikte in staal en 4 mm in Aluminium.

Machineleverancier Metall ziet voor de UpDownBend in Nederland zeker meerdere toepassingen voor bedrijven die grote paneelvormige producten maken met veel en complexe zettingen. De machinebezetting en personele besparing zijn daarbij bepalend voor de terugverdientijd.