Nieuw cursusseizoen Lastechniek Europa van start

0

Half februari gaan op de lasschool van Lastechniek Europa de lasopleidingen niveau 1 t/m 4 weer van start. In maart start de populaire cursus ‘Beoordelaar van lasserskwalificaties’.

De ‘beoordeel’-cursus is speciaal gericht op laspraktijkingenieurs, middelbare lastechnici en lasspecialisten. Steeds meer opdrachtgevers vragen van bepaalde lastechnische werknemers dat zij deze opleiding hebben gevolgd.

Alle cursussen worden gegeven aan de lasschool van Lastechniek Europa, die vestigingen heeft in Nieuwegein en Rotterdam. Daar worden zowel standaard opleidingen als cursussen op maat verzorgd die sterk zijn gericht op de praktijk van een bedrijf. Ook kan de nadruk liggen op het gebruik van een bepaald proces of materiaal (roestvast staal, aluminium en dergelijke). Daarnaast verzorgt de lasschool lasserskwalificaties. Deze worden afgenomen volgens de gangbare normen en regels. De lasser ontvangt een certificaat dat aantoont dat hij voor een bepaalde taak over de actuele kennis en vaardigheid beschikt.

De standaard lasopleidingen zijn flexibel opgezet en bieden in een kort tijdsbestek veel theoretische en praktische kennis. Lastechniek Europa garandeert voor de cursussen op niveau 1 en 2 een 100% slagingskans met NIL-lasdiploma, mits alle lessen gevolgd worden. Dit is mogelijk vanwege de cursusduur: tien dagen of achttien avonden, langer dan bij andere opleidingsinstituten gebruikelijk. Bij wijze van garantie vergoedt Lastechniek Europa maximaal één herexamen binnen een periode van één jaar.

Tot het standaardprogramma behoort eveneens de cursus Pulserend lassen (MIG of MAG) niveau 1 of 2, roestvast staal of aluminium, al of niet op locatie te geven. Een cursus waarvoor veel belangstelling bestaat is de opleiding Pijplassen volgens de norm EN 287-1:2004. Na afloop van deze opleiding kan de cursist een lasserskwalificatie-certificaat behalen volgens de Europese norm.