Nieuwe pensioenregeling Metalektro en Metaal en Techniek in de maak

0

De werkgeversorganisaties verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) hebben een notitie opgesteld met uitgangpunten voor een nieuwe pensioenregeling. Inzet van de FWT is te komen tot één pensioenregeling voor de Metalektro en de Metaal en Techniek.

Onder andere FME, de Metaalunie en Uneto-VNI zijn lid van de FWT. Voorafgaande aan de gezamenlijke notitie heeft FME in de afgelopen maanden onder de leden een enquête gehouden en met de leden in diverse bijeenkomsten en ontmoetingen uitgebreid van gedachten gewisseld over de pensioenontwikkelingen in het algemeen en de pensioenregeling in de sectoren Metalektro en Metaal en Techniek in het bijzonder. Uit deze ledenconsultaties is volgens FME een duidelijk beeld naar voren gekomen over de inzet aan werkgeverszijde bij de komende onderhandelingen met vakverenigingen voor een nieuwe regeling.

De pensioenregeling die werkgevers voor ogen hebben is een basisregeling, waarvan de kosten niet hoger kunnen zijn dan het huidige kostenniveau. Daarbij is het uitgangspunt een pensioenrichtleeftijd van nu 67 jaar. De nieuwe regeling zal toekomstbestendig en goed communiceerbaar en uitvoerbaar moeten zijn.

Lees hier de FWT-notitie over de contouren voor een nieuwe pensioenregeling voor de Metalektro en de Metaal en Techniek.

De onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling zullen begin 2013 plaatsvinden.