Arbeidsinspectie bezoekt 900 metaalbedrijven

De Arbeidsinspectie voert dit jaar ongeveer 900 inspecties uit in bedrijven die metaalproducten maken. De inspecteurs letten vooral op de blootstelling aan rook door lassen en snijden en de veiligheid van machines.

CAO-overleg: metaalwerkgevers hameren op kostenbeheersing

Op woensdag 16 februari start het overleg voor een nieuwe CAO Metaal & Techniek (kleinmetaal). De vakbonden vragen per 1 april 2,5 tot 3 procent meer loon, maar de werkgevers stellen dat de lonen per 1 februari al met 1,5 procent zijn verhoogd. Zij noemen kostenbeheersing noodzakelijk.

FNV-leden stemmen over nieuwe cao grootmetaal

De leden van FNV Bondgenoten die werken in de sector Metalektro (grootmetaal) kunnen sinds 31 januari stemmen over de cao-voorstellen. De onderhandelingen met werkgeversorganisatie FME over de nieuwe cao starten op 29 maart.

FNV-leden verhogen looneis nieuwe cao naar 2,5 procent

De leden van FNV Bondgenoten die werken in de Metaal en Techniek hebben vrijdag tijdens een conferentie de inzet bepaald voor de cao-onderhandelingen. Zij hebben besloten de voorgestelde looneis te verhogen van 2 naar 2,5 procent. Ook een goed pensioen en gelijk loon voor uitzendkrachten krijgen de hoogste prioriteit. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten op 16 februari.

Informatieve bijeenkomst Adviescentrum Metaal

Voor ondernemers in de metaal is er bestuurlijk gezien het een en ander veranderd. De fiscale aftrekmogelijkheden voor milieu-investeringen zijn uitgebreid, regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen en bodembescherming zijn gewijzigd en de omgevingsvergunning is gekomen. Al deze onderwerpen komen aan bod op de deelnemers- en relatiedag van Stichting Adviescentrum Metaal op 17 februari in Nieuwegein. Ook niet-deelnemers zijn welkom.

3M geeft wintersportweekend weg bij Rademakers Gieterij

Ben Wojtas, groepsleider bij Rademakers Gieterij in Klazienaveen, heeft een wintersportweekend voor twee gewonnen. Hij nam deel aan een ouderwetse spaaractie rondom de tapes, schuurrollen en veiligheidsproducten van 3M.

Herstel pensioenfonds Metaal en Techniek ligt op koers

Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft 2010 afgesloten met een dekkingsgraad van 96%. Hierin is de forse stijging van de levensverwachting al verwerkt. Was hier geen rekening mee gehouden, dan lag de dekkingsgraad van het fonds op 100%.

TIV boeit vakmannen van de toekomst

Twaalf vmbo-leerlingen uit Breda beleefden gisteren een interessante middag op TIV Gorinchem. "Hier zien we hoe het in het bedrijfsleven echt in zijn werk gaat. Dat is mooi meegenomen", vertelde één van de jongens.

Inrato sponsort ROC Tilburg met machine-afscherming

Onder het motto 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' heeft Inrato International machine-afscherming en veiligheidsschakelaars gesponsord voor een practicumopstelling op het ROC Tilburg.

Randstad houdt virtuele laswedstrijd

Uitzendorganisatie Randstad is op zoek naar de beste lassers van Noord-Nederland, Zeeland en Zuid-Holland. Elke lasser in deze provincies kan zich inschrijven voor een laswedstrijd op een virtueel lasapparaat.

Instroom metaalleerlingen ROC Midden Nederland daalt niet meer

Dankzij het project ‘Echte vaklieden in de metaal’ heeft de afdeling Werktuigbouw van ROC Midden Nederland de dalende instroom van leerlingen een halt toegeroepen en zijn de eerste tekenen van groei zichtbaar. De tijdsduur van een 2-jarige BBL-opleiding, die landelijk was opgelopen tot 3 jaar, is teruggebracht tot 2 jaar.

Wiltec neemt Safety Products Europe over

Wiltec in Uden neemt de activiteiten van Safety Products Europe in Bladel over. Hiermee worden de activiteiten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en beroepskleding (PBB) verder uitgebouwd.

Nieuw cursusseizoen Lastechniek Europa van start

Half februari gaan op de lasschool van Lastechniek Europa de lasopleidingen niveau 1 t/m 4 weer van start. In maart start de populaire cursus 'Beoordelaar van lasserskwalificaties'.

MEWA vervrouwelijkt kledingcollecties

Steeds meer vrouwen oefenen beroepen uit die vroeger als typische mannensectoren werden beschouwd. Met het toenemende aantal van bijvoorbeeld vrouwelijke mecaniciens, technici en schilders groeide tevens de behoefte aan broeken en overalls die ook comfortabel zitten voor vrouwen. MEWA houdt al geruime tijd rekening met deze trend bij de ontwikkeling van haar kledingcollecties.

Selectie van redactie

Laatste nieuws

X